Populaire Sites

Kindgericht           Toekomstgericht              Resultaatgericht         Maatschappijgericht

Handige links

 

ABP

Bedrijfstakpensioenfonds voor werkgevers en werknemers van overheid en onderwijs.

www.abp.nl

 

Loyalis

Verzekeringen van Loyalis bieden aanvullende inkomenszekerheid dat maximaal aansluit op uw collectieve pensioenregeling en cao. 

www.loyalis.nl

 

Centraal Beheer

Centraal Beheer Achmea is de verzekeringsmaatschappij achter 'Even Apeldoorn bellen'.  

www.centraalbeheer.nl

 

European Primary Schools Association

Netwerk voor het primair onderwijs in de Europese Unie voor de uitwisseling van informatie, ideeën voor projecten en ervaringen. 
www.epsaweb.org

 

Gemeenten

gemeente Middelburg: www.middelburg.nl

gemeente Veere: www.veere.nl

gemeente Vlissiingen: www.vlissingen.nl

0118-middelburg.uwpagina.nl: http://0118-middelburg.uwpagina.nl

 

Kinderopvang Walcheren

KOW verzorgt de kinderopvang van uw kind. U kunt bij ons terecht voor peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouderopvang en vakantieopvang.www.kinderopvangwalcheren.nl

 

KennisNet

Een portal voor aan onderwijs gerelateerde zaken voor kinderen, jongeren, ouders en leerkrachten. Ook word er gezorgd voor een digitale infrastructuur

www.kennisnet.nl/po.html

 

Kinderen met dyslexie

Dyslexie is vaak erfelijk. Dat betekent dat meer mensen in je familie dyslectisch zijn. Misschien is je vader of je moeder dyslectisch. Maar ook je opa of oma, oom of tante, broer en zus kunnen dyslectisch zijn. Je wordt er mee geboren! Niemand kan er iets aan doen dat je dyslectisch bent... 
www.tbraams.nl/kidsintro.htm 

 

Kwaliteitszorg

Een portaal voor schoolleiders, besturen, ouders en leerlingen met informatie en toegang tot websites over aspecten van kwaliteitszorg in het primair en voortgezet onderwijs. 
www.kwaliteitsring.nl

 

Onderwijsinspectie

Hier vindt u informatie over de beoordeling van de inspectie van Nederlandse scholen. Over de kwaliteitskaarten, de publicaties en de scholen.

www.onderwijsinspectie.nl

 

Onderwijs en Cultuur

Cultuurplein.nl is de centrale plek voor alles wat te maken heeft met cultuur en onderwijs.
www.cultuurplein.nl

 

PO-Raad

De PO-Raad is de brancheorganisatie voor besturen in het basis-, speciaal basis- en (voortgezet) speciaal onderwijs.
www.poraad.nl

 

Primair onderwijs linkservice

Portaal tot vrijwel alle sites met informatie voor het basisonderwijs, met o.m. Internet adreswijzers voor Basisonderwijs en Speciaal Onderwijs. 
www.homepages.hetnet.nl/~sip_ke/pols.html

  

Technisch onderwijs (1)

Op de Ontdekplek kunnen kinderen uit een honderdtal technische activiteiten kiezen variërend van metselen met kleine steentjes tot het maken van een soort eigen mecano, waarvan de producten mee naar huis genomen kunnen worden. 
www.ontdekplek.nl


Technisch onderwijs (2)

De Ontdek Kastelen en het Ontdek Eiland hebben tot doel om meer kinderen, vaker kennis te laten maken met de vele aspecten van techniek. Het uiteindelijke doel is dat kinderen zo in een vroeg stadium enthousiast worden en later vaker doorstromen naar technische opleidingen en een technisch beroep. Want ook voor techniek geldt: onbekend is onbemind.www.ontdekkasteel.nl

 

School'Knip'.nl

Digitaal naslagwerk voor het primair onderwijs 
www.schoolknip.nl

  

Sociaal emotionele ontwikkeling

Databank die zich richt op mensen werkzaam in het basisonderwijs. Geeft informatie over het stimuleren van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen, gebaseerd op vragen uit de praktijk. 
www.sociaalemotioneel.nl

 

Stichting De Korre

Informatie over De Korre, die leerlingen met een beperking, zeer moeilijk lerende kinderen of langdurig zieke kinderen begeleidt in het basisonderwijs.

www.dekorre.nl

 

Stichting Taalvorming & taaldrukken

Integrale aanpak van het leren van taal 
www.taalvorming.nl

 

ToetsWijzer

Alles over toetsen, evalueren en examineren 
toetswijzer.kennisnet.nl

 

VOS/ABB

VOS/ ABB is de vereniging voor bestuur en management in het openbaar onderwijs en algemeen toegankelijk onderwijs.

www.vosabb.nl

 

VVE

Voor- en vroegschoolse educatie De aanpak, het aanbod en de ondersteuning bij de ontwikkeling van voor- en vroegschoolse educatie voor kinderen van 2 tot 5 jaar met een (taal-)achterstand. 
www.ontwikkelingsstimulering.nl

 

Wikiwijs

Op Wikiwijs.nl kunnen leraren digitaal lesmateriaal vinden, gebruiken, maken en delen. Zo kunnen docenten van basisscholen tot en met universiteiten de kwaliteit van het onderwijs verhogen door elkaars lesmateriaal te bekijken, gebruiken en te beoordelen.

www.wikiwijs.nl

 

Ziezon

Website voor consultenten en coördinatoren onderwijsondersteuning zieke leerlingen en ter informatie van leerkrachten primair onderwijs en voortgezet onderwijs, alsmede van de ouders en verzorgers van deze kinderen.

www.ziezon.nl