Personeel‎ > ‎

Studiedagen

Nut en noodzaak

 

De eisen die onderwijsgevenden gesteld worden, lijken steeds zwaarder te worden. Ze moeten verstand hebben van kinderen die verbreding en verdieping van de leerstof nodig hebben en moeten tevens leerlingen begeleiden waarbij de ontwikkeling niet vanzelfsprekend verloopt. Om aan deze eisen te kunnen voldoen is scholing nodig. Iedere school beschikt over een bedrag voor (na)scholing. Dit bedrag kan benut worden voor een teamcursus of voor individuele ontwikkeling van de onderwijsgevende. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat een schoolteam een training krijgt op sociaal-emotioneel gebied (hoe benader je kinderen, hoe ga je om met emoties, welke schoolregels, welke regels in de klas, welke normen en waarden?). De kinderen in de klas wordt geleerd hoe ze rekening met elkaar kunnen houden, op kunnen komen voor zichzelf, zich geaccepteerd weten. Daarnaast kan een leerkracht zich inschrijven voor een individuele cursus, bijvoorbeeld een computercursus om de kennis en vaardigheid te vergroten. De scholing van onderwijsgevenden komt ten goede aan de kwaliteit van het onderwijs, want kennis en vaardigheden worden vergroot om het kind te helpen in haar/zijn ontwikkeling. Studiedagen zijn noodzakelijk om scholing te kunnen volgen. Dit heeft tot gevolg dat kinderen op een studiedag vrij zijn. De scholen zorgen ervoor dat studiedagen ruim van tevoren worden doorgegeven.