Personeel


Vervangingspool TCOZ


Vanaf 1-7-2015 is het Transfercentrum Onderwijs Zeeland ontstaan. Een groot aantal onderwijs medewerkers met een parttime of vast dienstverband bij een bestuur is regelmatig op invalbasis extra aan het werk. Op de website van TCOZ vindt u alle informatie over o.a. de vervangingspool. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bedrijfsmaatschappelijk werkster


Janny Kluiver 
Telefoon: 0118-635035

 

Om voor de gezondheid en het welzijn van haar 

medewerk(st)ers te zorgen maakt Archipel Scholen niet alleen gebruik 

van de diensten van een bedrijfsgezondheidsdienst - 

de ArboUnie - maar heeft zij ook een bedrijfsmaatschappelijk werkster in dienst, mevrouw Janny Kluiver.

 


Janny is bereikbaar via tussenkomst van de directeur.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Postbus 7128, 4330 GC Middelburg
bezoekadres: Schenge 2 te Middelburg

bedrijfsarts Archipelscholen: 
mevrouw A. van Everdingen - v. Oortmerssen
telefoon: 0113 886688

Communicatie/afspraken met arbo-arts via bestuurskantoor
Archipelscholen: Inge Dijkstra 0118 493 151.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Jouw pensioen is in beweging

Wanneer je straks stopt met werken, ontvang je van ABP pensioen. Dit pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde waar we maandelijks samen een behoorlijk bedrag voor sparen. Ongeveer een vijfde deel van jouw salaris is premie voor je pensioen. En daar doen wij nog eens een behoorlijk schepje bovenop. Dat is veel geld. Omdat jouw pensioen daarnaast ook nog eens in beweging is, vinden wij het erg belangrijk dat je hiervan niets mist.

Pensioen… hoe, wat en wanneer?

Om niets te hoeven missen van alle berichten rondom jouw pensioen adviseren we je om je aan te melden voor de ABP Nieuwsbrief. Met deze digitale nieuwsbrief die je zo’n 12 keer per jaar van ABP ontvangt, wordt pensioen in heldere taal aan jou uitgelegd. Zo ontvang je bijvoorbeeld tips hoe je ervoor zorgt dat jouw partner geen pensioen misloopt of waar je op moet letten als je minder gaat werken. Maar ook onderwerpen zoals de dekkingsgraad, jouw pensioenpremies en de manier waarop ABP die voor jou belegt, komen regelmatig in de nieuwsbrief terug.

Neem regie in eigen handen
Wij voelen ons verantwoordelijk dat jij een duidelijk beeld hebt van je pensioen en dat je de mogelijkheden kent om je pensioen aan jouw wensen aan te passen. Maar jij hebt de regie. Pak die ook! Meld je aan voor de nieuwsbrief en blijf zo op de hoogte over jouw pensioen.


Aanmelden is heel eenvoudig
Ga naar abp.nl/aanmelden-nieuwsbrief en vul daar jouw adresgegevens en e-mailadres in. Meer is het niet!

Zit je ook op Facebook? Kijk dan eens op de Facebookpagina van ABP om het nieuws over je pensioen te volgen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


CAO Primair Onderwijs 2014-2015
 
De Raad van Bestuur van de Stichting Archipel Scholen heeft kennis genomen van de CAO Primair Onderwijs 2014-2015 met de daarbij behorende bijlagen.
Het bestuur heeft op 12 december 2014 besloten deze CAO voor de periode van 1-7-2014 tot en met 30-6-2015 als rechtspositionele regeling vast te stellen voor haar medewerkers, verbonden aan de onder haar gezag vallende instellingen voor primair onderwijs.

De CAO is voor medewerkers digitaal beschikbaar. 

Inloggen via de Archipelaccount: CAO PO 2014 2015


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Studiedagen
Nut en noodzaak 

De eisen die onderwijsgevenden gesteld worden, lijken steeds zwaarder te worden. Ze moeten verstand hebben van kinderen die verbreding en verdieping van de leerstof nodig hebben en moeten tevens leerlingen begeleiden waarbij de ontwikkeling niet vanzelfsprekend verloopt. Om aan deze eisen te kunnen voldoen is scholing nodig. Iedere school beschikt over een bedrag voor (na)scholing. Dit bedrag kan benut worden voor een teamcursus of voor individuele ontwikkeling van de onderwijsgevende. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat een schoolteam een training krijgt op sociaal-emotioneel gebied (hoe benader je kinderen, hoe ga je om met emoties, welke schoolregels, welke regels in de klas, welke normen en waarden?). De kinderen in de klas wordt geleerd hoe ze rekening met elkaar kunnen houden, op kunnen komen voor zichzelf, zich geaccepteerd weten. Daarnaast kan een leerkracht zich inschrijven voor een individuele cursus, bijvoorbeeld een computercursus om de kennis en vaardigheid te vergroten. De scholing van onderwijsgevenden komt ten goede aan de kwaliteit van het onderwijs, want kennis en vaardigheden worden vergroot om het kind te helpen in haar/zijn ontwikkeling. Studiedagen zijn noodzakelijk om scholing te kunnen volgen. Dit heeft tot gevolg dat kinderen op een studiedag vrij zijn. De scholen zorgen ervoor dat studiedagen ruim van tevoren worden doorgegeven.