Staking

Allen zijn zij overtuigd van het nut om zorgleerlingen zoveel mogelijk op te vangen in het reguliere onderwijs, maar voorzien grote nadelige gevolgen voor de kwaliteit van de lessen als invoering van passend onderwijs gepaard moet gaan met 300 miljoen euro aan bezuinigingen. Daardoor komen kinderen in grotere klassen terecht en kunnen leerlingen die kunnen meekomen mits ze extra aandacht krijgen vaak alleen nog een beroep doen op de leraar voor de klas. Die komt daardoor in een spagaat: hij zal er alles aan doen om iedereen te helpen, maar meer tijd voor een zorgleerling betekent minder tijd voor de rest van de klas.

Bezuinigen op passend onderwijs betekent dus bezuinigen op de kwaliteit van ons onderwijs. In een land dat terecht hoge eisen stelt aan onderwijs kan zo'n conclusie alleen maar leiden tot voortschrijdend inzicht: de bezuiniging moet van tafel. Bovendien wijzen de vakbonden het vorige maand gelanceerde excuus dat de bezuiniging omwille van de conjuncturele situatie moet worden doorgevoerd resoluut van de hand: sinds het aantreden van het kabinet-Rutte heeft het onderwijs er steeds op gewezen dat de alternatieven gebruikt zouden moeten worden om de bezuinigingen op het passend onderwijs ongedaan te maken.

 

Deelname staking Archipelscholen?

Niet iedere Archipelschool doet mee aan de staking.

De ouders van iedere afzonderlijke Archipelschool worden op de hoogte gebracht door middel van een nieuwsbrief van hun school.