Home‎ > ‎Nieuws onderwijs‎ > ‎

Vensters PO van start

Geplaatst 16 sep. 2013 23:37 door Kwaliteit / Archipelscholen   [ 9 nov. 2013 11:56 bijgewerkt ]
Op 11 november aanstaande is de website van Vensters PO "online". Iedereen kan informatie over alle scholen voor primair onderwijs raadplegen op
www.scholenopdekaart.nl. Dit is de eerste stap in de oplevering van een belangrijk instrument om de opbrengsten van de onderwijssector inzichtelijk te maken en daarmee transparant te zijn over wat men doet en wat het oplevert. 

Vensters PO is een project waarbij cijfermatige informatie over scholen voor primair onderwijs verzameld wordt in één systeem en vervolgens op een eenduidige en toegankelijke manier gepresenteerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens op het gebied van onderwijsopbrengsten, leerlingenpopulatie, financiën en personeel. Deze gegevens zijn zichtbaar in het Schoolvenster. De informatie is door de scholen van een toelichting voorzien.

Doelstelling van Vensters PO is om samen met schoolbesturen en scholen te komen tot een instrument waarmee zij de eigen organisatie professioneler kunnen besturen en opbrengstgerichter kunnen werken, aan belanghebbenden verantwoording kunnen afleggen en informatie voor ouders beschikbaar kunnen stellen, onder andere met het oog op schoolkeuze.

Vensters PO gebruikt onder meer data van DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Dit zijn de centrale data. Een deel van de gegevens leveren scholen of besturen ook zelf aan; de zogenaamde decentrale data. 

Vensters PO geeft alle cijfers in heldere grafieken, tabellen en rapportages terug aan de scholen en schoolbesturen. Waar mogelijk op zo’n manier dat scholen hun eigen resultaten eenvoudig kunnen vergelijken met landelijke gemiddelden (benchmarken).

Afhankelijk van de behoefte van scholen en schoolbesturen gaat Vensters PO op basis van de data de volgende drie ‘vensters’ maken:

- Het ManagementVenster; voor intern gebruik binnen de school. Dit Venster verschaft data en achtergrondinformatie waarmee de school tot opbrengstgerichte afspraken kan komen. Het biedt ook mogelijkheden tot benchmarken met andere scholen of besturen.

- Het SchoolVenster; om op de website van de eigen school te plaatsen. Aan de hand van concrete gegevens uit dat venster kunnen scholen een gesprek aangaan met hun belanghebbenden, zoals ouders en de gemeente.

- Het Schoolkeuzevenster; een website waarop ouders die een basisschool voor hun kind kiezen, basisscholen met elkaar kunnen vergelijken.
Comments