Home‎ > ‎Nieuws onderwijs‎ > ‎

Tweemaster-Kameleon excellente school

Geplaatst 26 jan. 2015 06:50 door Kwaliteit / Archipelscholen   [ 26 jan. 2015 09:49 bijgewerkt ]
Op maandag 26 januari heeft staatssecretaris Dekker tijdens een feestelijke bijeenkomst in Den Haag aan Archipelschool De Tweemaster-Kameleon in Oost-Souburg het predicaat "Excellente school 2014" toegekend. Een bijzondere waardering voor deze Daltonschool met een bloeiende SterQ-afdeling voor hoogbegaafde leerlingen. Een groot compliment waard.

Een excellente school is in de basis een goede school die zich onderscheidt van andere goede scholen door te excelleren op een bepaald gebied dat in de school als geheel doorwerkt en de reputatie van de school versterkt.

Excellente scholen vallen op omdat zij het erg goed doen op meerdere vlakken. Alle scholen die het predicaat Excellente School hebben ontvangen zijn dan ook ingedeeld op basis van verschillende thema's waarop zij excelleren. Deze thema's zijn als volgt:

Excellentieprofiel In een excellentieprofiel beschrijft de school waarom ze zo goed is, welke factoren bepalend zijn voor deze resultaten, hoe de school daarmee omgaat en deze factoren doelbewust inzet.

Resultaten kernvakkenEen excellente school weet hoe de resultaten op de kernvakken tot stand komen, weet welke factoren van belang zijn om bepaalde resultaten te behalen en onderkent patronen in de resultaten.

Resultaten overige vakkenEen excellente school weet hoe de resultaten op de overige vakken tot stand komen, weet welke factoren van belang zijn om bepaalde resultaten te behalen en onderkent patronen in de resultaten.

Resultaten extra-curricularEen excellente school weet hoe de resultaten op extra-curriculair gebied tot stand komen, weet welke factoren van belang zijn om bepaalde resultaten te behalen en onderkent patronen in de resultaten.

Maatwerk De excellente school weet wat de onderwijsbehoeften van verschillende groepen leerlingen zijn en zet hier gericht op in, qua instructie, begeleiding en organisatie.

Leraren & resultatenDe leraren op een excellente school zijn goed opgeleid en zetten hun kennis en kunde in om uitstekende resultaten te behalen.

Schoolklimaat Op een excellente school heerst een veilig, positief en ambitieus schoolklimaat.

Lerende organisatieOp een excellente school heerst een professionele cultuur waarin leraren van en met elkaar leren om hierdoor tot uitstekende resultaten te komen.

Onderwijskundig leiderschapHet onderwijskundig leiderschap op een excellente school is gericht op verbinding en samenhang waardoor alle medewerkers zichtbaar bijdragen aan uitstekende resultaten.

Overgang predicaat Excellente Scholen vanaf 2015 

Vanaf 2015 valt het predicaat Excellente Scholen onder verantwoordelijkheid van de Inspectie van het Onderwijs en wordt het in samenhang gebracht met de voorgenomen vernieuwingen in het toezicht. De inspectie wil hiermee graag bijdragen aan een onderwijscultuur waarbij het voor alle partijen vanzelfsprekend is te streven naar verbetering.

Ċ
Kwaliteit / Archipelscholen,
26 jan. 2015 09:56
Comments