Home‎ > ‎Nieuws onderwijs‎ > ‎

Start Plusklas 2015

Geplaatst 30 mrt. 2015 00:11 door Kwaliteit / Archipelscholen   [ 10 nov. 2015 00:05 bijgewerkt ]
Archipel Scholen organiseert - in samenwerking met het Scheldemond College en Nehalennia SSG   met ingang van 9 april 2015  gedurende 2 x 5 weken op vrijdagmorgen (Sch.) en op woensdagmorgen (Neh.) een Plusklas voor (hoog)begaafde leerlingen. De eerste 5 lessen (natuur- en scheikunde, biologie) worden op het Scheldemond College gegeven en de laatste 5 lessen (rekenen, wiskunde) op Nehalennia Stedelijke Scholengemeenschap. 
Deelname aan de Plusklas is kosteloos voor de ouders. Op basis van de vooraanmelding heeft de plaatsingscommissie 18 leerlingen van Archipelscholen een plaats in de Plusklas aangeboden. Na afloop ontvangen de leerlingen een certificaat van deelname.

Data : De Plusklas heeft in het schooljaar 2014-2015 5 bijeenkomsten op het Scheldemond College en 5 op de Nehalennia Scholengemeenschap.

Lessen Plusklas Scheldemond : vrijdagmorgen van 8.30 – 10.30 uur (9/4, 17/4, 24/4, 22/5 en 29/5)

Lessen Plusklas Nehalennia : woensdagmorgen van 8.30 – 10.10 uur (3/6, 10/6, 17/6, 24/6 en 1/7)

Inhoud lessen

Op het Scheldemond College wordt een programma gedraaid met praktische vaardigheden in de sfeer van Natuurkunde/Scheikunde/Biologie. (docent: Saskia Verhulst). Op Nehalennia worden de Reken/Wiskundelessen gegeven door Michiel van Saagsvelt.

Waarom een Plusklas? Het bestuur van Archipel Scholen streeft er naar de leeruitdaging van hoogbegaafde basisschoolleerlingen te verhogen (leren leren, leren leven, leren denken). Hiermee wordt adequaat ingespeeld op de leerbehoeften van de hoogbegaafde basisschoolleerlingen en wordt de aansluiting naar het voortgezet onderwijs verbeterd.

Het onderwijs op Archipel Scholen kenmerkt zich onder andere door zorg voor ieder kind. Omdat wordt uitgegaan van het unieke in elk kind, wordt het belangrijk gevonden om ook talenten volop kansen te bieden. Want niet alleen zwakkere leerlingen hebben zorg nodig; de meer- en hoogbegaafden hebben ook behoefte aan extra begeleiding. Elke Archipelschool heeft daarom een leerlijn hoogbegaafden vastgelegd in een schoolbeleidsplan en elke school beschikt over een signaleringsinstrument. Binnen netwerkbijeenkomsten van verschillende Archipelscholen worden kennis en ervaringen uitgewisseld in het kader van aanpak van hoogbegaafde en meer begaafde leerlingen.

Comments