Home‎ > ‎Nieuws onderwijs‎ > ‎

Start leergemeenschap Rekenen

Geplaatst 7 apr. 2013 00:10 door Kwaliteit / Archipelscholen
In januari is de professionele leergemeenschap Rekenen gestart. Op basis van vrijwillige deelname nemen 18 van 22 locaties deel. Het doel van de leergemeenschap is het gebruik maken van de deskundigheid en expertise bij Archipelleerkrachten om goed rekenonderwijs te geven met goede resultaten. Met behulp van een checklist 1-2 en een checklist 3-8 hebben de deelnemende scholen hun prioriteiten bepaald. Dit wordt nu vastgelegd in een 2-jarig rekenverbeterplan, waarin de doelen zijn vastgelegd. 
Comments