Home‎ > ‎Nieuws onderwijs‎ > ‎

Scholing interne contactpersonen

Geplaatst 13 feb. 2015 07:18 door Kwaliteit / Archipelscholen   [ 14 feb. 2015 21:08 bijgewerkt ]
Op woensdag 11 februari is de jaarlijkse scholing voor de interne contactpersonen georganiseerd in het Palet te Middelburg. Zoals de laatste jaren gebruikelijk was de leiding van de middag in handen van drs. Anke Visser (APS) [foto]. De externe vertrouwenspersoon van Archipel Scholen, mevrouw Anje Bareman, was ook aanwezig.
Voor de contactpersonen in  het basisonderwijs is het belangrijk dat zij op de hoogte zijn  van de actuele ontwikkelingen in relatie tot het vertrouwenswerk.

Passend onderwijs brengt eigen klachtvoorzieningen mee:   de ‘Geschillencommissie Passend onderwijs’ en de ‘Bezwarencommissie toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs’. Ouders kunnen bij het aankaarten van een geschil of bezwaar een beroep doen op de contact – en de vertrouwenspersoon. 

De nieuwe Anti-pestwetgeving scherpt nog eens het belang van adequaat ingrijpen bij klachten over pesten op school aan.  Nieuw is dat de contact- en de vertrouwenspersoon gaan samenwerken met de anti-pestcoördinator. Het landelijk beleid hiervoor is in een afrondende fase.

Het cursusprogramma bestond uit praktische informatie en casuïstiek.


Comments