Home‎ > ‎Nieuws onderwijs‎ > ‎

Plusklas 2016

Geplaatst 26 jan. 2016 04:11 door Kwaliteit / Archipelscholen   [ 24 nov. 2016 10:39 bijgewerkt ]
Archipel Scholen heeft - in samenwerking met het Scheldemond College en Nehalennia SSG   met ingang van 11 maart 2016  gedurende 2 x 5 weken op vrijdagmorgen (Sch.) en op woensdagmorgen (Neh.) een Plusklas georganiseerd voor (hoog)begaafde leerlingen. De eerste 5 lessen (natuur- en scheikunde, biologie) zijn op het Scheldemond College gegeven en de laatste 5 lessen (rekenen, wiskunde) op Nehalennia Stedelijke Scholengemeenschap. 
Deelname aan de Plusklas is kosteloos voor de ouders. Op basis van de vooraanmeldingen kregen maximaal 20 leerlingen een plaats aangeboden. De aanmeldingen werden vooraf beoordeeld door de Plaatsingscommissie. Na afloop hebben de leerlingen een certificaat van deelname ontvangen.

De Plusklas had in het schooljaar 2015-2016 5 bijeenkomsten op het Scheldemond College en 5 op de Nehalennia Scholengemeenschap.

Lessen Plusklas Scheldemond                 

vrijdagmorgen van 8.30 – 10.30 uur

Data : 11/3 - 18/3 - 1/4 - 8/4 - 15/4

Lessen Plusklas Nehalennia                    

woensdagmorgen van 8.30 – 10.10 uur

Data : 11/5 - 18/5 - 25/5 - 1/6 - 8/6 (uitreiking certificaten)

Inhoud lessen

Op het Scheldemond College is een programma gedraaid met praktische vaardigheden in de sfeer van Natuurkunde/Scheikunde/Biologie. (docent: Saskia Verhulst). Op Nehalennia zijn de Reken/Wiskundelessen gegeven door Marloes Leijnse.

Waarom een Plusklas? Het bestuur van Archipel Scholen streeft er naar de leeruitdaging van hoogbegaafde basisschoolleerlingen te verhogen (leren leren, leren leven, leren denken). Hiermee wordt adequaat ingespeeld op de leerbehoeften van de hoogbegaafde basisschoolleerlingen en wordt de aansluiting naar het voortgezet onderwijs verbeterd.

Het onderwijs op Archipel Scholen kenmerkt zich onder andere door zorg voor ieder kind. Omdat wordt uitgegaan van het unieke in elk kind, wordt het belangrijk gevonden om ook talenten volop kansen te bieden. Want niet alleen zwakkere leerlingen hebben zorg nodig; de meer- en hoogbegaafden hebben ook behoefte aan extra begeleiding. Elke Archipelschool heeft daarom een leerlijn hoogbegaafden vastgelegd in een schoolbeleidsplan en elke school beschikt over een signaleringsinstrument. Binnen netwerkbijeenkomsten van verschillende Archipelscholen worden kennis en ervaringen uitgewisseld in het kader van aanpak van hoogbegaafde en meer begaafde leerlingen.

Comments