Home‎ > ‎Nieuws onderwijs‎ > ‎

Plusklas 2013

Geplaatst 20 jan. 2013 03:18 door Kwaliteit / Archipelscholen   [ 5 feb. 2013 04:48 bijgewerkt ]

Het bestuur van Archipel Scholen wil in samenwerking met het Mondia College de leeruitdaging van hoogbegaafde basisschoolleerlingen verhogen (leren leren, leren leven, leren denken). Het wil adequaat inspelen op de leerbehoeften van de hoog- en meerbegaafde basisschoolleerlingen in de omgeving van het voortgezet onderwijs (6 middagen Scheldemond en 6 middagen Nehalennia). Het bestuur hoopt met de Plusklas de aansluiting van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs voor hoog- en meerbegaafde leerlingen te verbeteren. Daarnaast wordt hierdoor de kennis en de vaardigheden van groepsleerkrachten in het basisonderwijs en de docenten in het voortgezet onderwijs in relatie tot de leerbehoeften van de hoog- en meerbegaafde basisschoolleerlingen onderhouden. De Plusklas wordt sinds 2007 georganiseerd.

Na beoordeling van de aanmeldingen door de Plaatsingscommissie is aan 25 leerlingen een plaats in de Plusklas aangeboden. Alle aanmeldingen zijn gehonoreerd.

De lessen starten in week 8 bij het Scheldemond College in Vlissingen: 19/2, 5/3, 12/3, 19/3, 26/3 en 9/4 van 13.25 tot 15.05 uur (lokaal 208).

De vervolglessen worden gegeven vanaf week 16 op de Nehalennia Scholengemeenschap (locatie Breeweg) in Middelburg: 16/4, 23/4, 14/5, 21/5, 28/5 en 4/6 van 13.35 tot 15.15 uur (lokaal B119).

Aan het einde van de laatste les ontvangen de deelnemende leerlingen een certificaat. Ouders ontvangen hiervoor via de school van hun kind een uitnodiging deze uitreiking bij te wonen.

Inhoud lessen

Op het Scheldemond College wordt een nieuw programma gedraaid met praktische vaardigheden in de sfeer van Natuurkunde/Scheikunde/Biologie. Deze lessen zullen worden gegeven door mevr. M. E. Roose, teamleidster van de afd. Havo/VWO bovenbouw. De heer M. van Saagsvelt verzorgt de reken- en wiskundelessen op Nehalennia SSG.

Goed om te weten

Deelname aan de Plusklas is kosteloos voor de ouders. Deelname is niet verplicht, maar wij raden het wel sterk aan indien uw kind in aanmerking komt. Wij wijzen erop dat vervoer van en naar Scheldemond College en Nehalennia SSG onder de verantwoordelijkheid van de ouders valt. 


Comments