Home‎ > ‎Nieuws onderwijs‎ > ‎

Kinddag 2013

Geplaatst 16 okt. 2013 07:06 door Kwaliteit / Archipelscholen   [ 19 dec. 2013 07:05 bijgewerkt ]
Rond 20 november 2013 (week 47) werken alle Archipelscholen één of meerdere dagen rond het thema “Als ik de baas zou zijn”. Dit thema sluit aan bij de kernwaarde “kindgericht” en het thema “gedrag” voor het komende schooljaar. Scholen besteden op hun website aandacht aan het thema met een overzicht van de activiteiten. Voorbeelden hiervan worden op de site van Archipel Scholen geplaatst.

Uit het Strategisch Beleidsplan: 3.1.1 Rechten van het kind

In haar beleid laat Archipel Scholen zich leiden door het internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind. Het verdrag formuleert de bescherming waar kinderen op een groot aantal terreinen recht op hebben. Recht op goed onderwijs, adequate zorg en een verantwoorde opvoeding zijn een aantal van deze rechten.

Het Verdrag voor de Rechten van het Kind vormt een inspiratiebron voor onze organisatie als geheel en voor onze scholen afzonderlijk. De daarin genoemde rechten vormen de basis voor ons handelen. In de activiteiten van de school zullen deze rechten van het kind een prominente plaats krijgen. Op bovenschools niveau zullen wij jaarlijks op 20 november aandacht schenken aan de Internationale Dag van het Verdrag voor de Rechten van het Kind. Deze dag is uitgegroeid tot een dag van het Openbaar Onderwijs Walcheren.

In de afgelopen jaren zijn gerealiseerd: Instellen Leerlingenraad per locatie (2009) / Foto’s “Vriendschap” (2010) / boekje “Klasse! (2011) / maatschappijgerichte schoolactiviteiten (2012)

Uitwerkingen :

De Lispeltuut werkt op woensdag 20 november met de hele school aan het thema "Als ik de baas zou zijn van …."  groep 1/2 de klas, groep 3/4 de school, groep 5/6 Nederland, groep 7/8 de wereld. Alle leerlingen presenteren hun verhalen in het TELEVISIEJOURNAAL, We zingen met z‟n allen het kinderen voor kinderen lied “als ik de baas zou zijn van het journaal” Op deze dag wordt ook de nieuwe Leerlingenraad geïnstalleerd én de eerste Lispeltuutburgemeester benoemd! Voor deze burgemeesterspost zijn alle leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 uitgenodigd een sollicitatiebrief te schrijven en uiterlijk dinsdag 19 november in te leveren.

De Dolfijnenburch: Op donderdag 21 november hebben alle kinderen van groep 3 t/m groep 8 met elkaar gewerkt aan de rechten van het kind. De bovenbouwkinderen hadden de leiding over de andere kinderen. Met elkaar hebben ze een muurkrant gemaakt met als thema : Als ik de baas zou zijn van de wereld, dan…. Foto’s van deze activiteit kunt op de website bekijken.

't MozaïekIn groep 7-8 ging het over baas zijn van de wereld. We hebben een betoog geschreven over “Als ik de baas van de wereld was dan…   Het was best wel grappig om een keertje te doen maar het is wel heel veel schrijfwerk.  De schrijfopdracht had te maken met de rechten van het kind en wat we dan wilden veranderen in de wereld als jij de baas was. Ik koos ervoor dat er dan voor iedereen voedsel en drinkwater kwam.

De GolfslagEen bezoek aan het gemeentehuis van de gemeente Veere van groep 7-8

De Uilenburch
Elk jaar besteedt de Archipelscholen aandacht aan de “Dag van de rechten van het kind”. Dit jaar was het thema: “Als ik de baas zou zijn …”. Op de Uilenburch hebben wij hiervan gemaakt: “Als ik de baas zou zijn van het schoolplein”. Na een voorbereidend gesprek in de groep zijn de kinderen in gemengde groepen met dit thema aan de slag gegaan. De opdracht was: Maak met je groep een gezamenlijk woordweb en daarna een ontwerp van het schoolplein met jullie ideeën. Dat betekende voor de kinderen overleggen, luisteren naar elkaar, ideeën uitwerken, taken verdelen, werken naar een gezamenlijk resultaat. De kinderen hebben elk op hun manier en niveau gewerkt aan het thema en de resultaten waren verbluffend. Een zeer geslaagd project. Foto’s zijn op www.uilenburch.nl te bekijken.

De Lichtboei Bij de 1e Archipeldag van de kinderrechten zijn destijds de 1e leerlingenraden officieel geïnstalleerd in het Provinciehuis in Middelburg. Wij vonden dit een mooi moment voor een herhaling. De leerlingenraad was al gekozen, maar nog niet officieel voorgesteld. Jurgen, Esmay, Noa en Mano vertegenwoordigen de kinderen uit groep 5 t/m 8. Donderdagmiddag 21 november kregen ze alle vier het speldje van Archipel opgesteld en werden met deze handeling officieel lid van de leerlingenraad van de Lichtboei. Ze hebben zich in alle groepen voorgesteld en uitgelegd wat hun functie is. In alle groepen is gewerkt rond de rechten van het kind met bovengenoemde thema. 

Houtuyn Vlieger : Op woensdag 20 november 2013 hebben alle kinderen van De Vlieger gewerkt aan het thema ‘Als ik de baas zou zijn’. In de onder- en middenbouw kwam dit ter sprake middels toneelstukjes, kringgesprekken en (voor)lezen. In de bovenbouw werd op deze dag de Leerlingenraad gekozen.
De leerlingen uit groep 7 en groep 8 mochten, de dagen voorafgaande aan de kinddag, zich als kandidaat voorde leerlingenraad opgeven. Iedere kandidaat moest zich presenteren op de kinddag. Uit groep 8 hadden 3 leerlingen zich opgegeven en uit groep 7 waren het 5 leerlingen. Iedere kandidaat had in zijn/haar presentatie een motivatie waarom hij/zij in de leerlingenraad wilde. Dat varieerde van veranderingen in het schoolgebouw en schoolplein tot inspraak in de lessen. Ook vertelden kandidaten waar ze goed in waren. Uiteindelijk mochten alle leerlingen twee kandidaten uit groep 7 en twee uit groep 8 kiezen. Het was een spannende strijd! Uiteindelijk zijn uit groep 7: Rachel en Shaneva gekozen en uit groep 8: Cédric en Marleny. 
Creatief
Op de kinddag hebben alle kinderen een ‘vlieger’ gemaakt met daarop geschreven: 'Als ik de baas zou zijn van..., dan zou ik...'
De vliegers hebben een centrale plek gekregen in de mooi versierde ‘Sinterklaashal’.
Comments