Home‎ > ‎Nieuws onderwijs‎ > ‎

Jongensachtig leren

Geplaatst 1 jun. 2014 10:31 door Kwaliteit / Archipelscholen   [ 1 jun. 2014 10:32 bijgewerkt ]
Op 28 mei heeft Jannet Maréchal (trainer en consultant bij APS Utrecht) een presentatie gegeven voor de intern begeleiders van Archipel Scholen met als thema "Jongensaanpak(ken)".  
Enkele feiten: 
• Basisschool: jongens en meisjes vergelijkbare cito-scores 
• Sinds 1995: meer meisjes dan jongens op VWO 
• Sinds 2006: meer meisjes in wetenschappelijk onderwijs 
• Laatste 20 jaar: jongens blijven vaker zitten, stromen af naar lager onderwijsniveau en zijn vaker een voortijdige schoolverlater. 
[ Bron: Sociaal Cultureel Planbureau en hoofdlijnenbrief 2e Kamer ]
Zij behandelde de wijze waarop bij het lesgeven rekening gehouden kan worden met de verschillen tussen jongens en meisjes.

Deze leergemeenschap heeft een serie van 4 afgesloten rond het thema "Gedrag".

Na de Personeelsdag in oktober 2013 en de Archipellezing in november is het thema "Gedrag" verder uitgewerkt. De leergemeenschap intern begeleiders behandelde in 4 bijeenkomsten de volgende onderwerpen: Meidenvenijn, Pleegzorg (Juvent), Hechtingsproblematiek en Jongensgedrag. In het schooljaar 2014-2015 wordt onder leiding van dr. Kees van Overveld het Groepsplan Gedrag uitgewerkt voor toepassing op alle scholen. Dit gaat verder dan het gebruiken van een anti-pestprogramma. Op alle scholen is of wordt het leerlingvolgsysteem voor sociaal-emotionele ontwikkeling ZIEN ingevoerd. 

Comments