Home‎ > ‎Nieuws onderwijs‎ > ‎

Eindtoetsgegevens openbaar

Geplaatst 16 sep. 2013 05:17 door Kwaliteit / Archipelscholen
Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) heeft op 12 september de gemiddelde eindtoetsgegevens van alle scholen in het primair onderwijs openbaar gemaakt. Ook de scores van  onze Archipelscholen zijn daarmee voor iedereen in te zien.

We vinden het belangrijk om open en eerlijk te zijn over onze resultaten. Dat blijkt o.a. uit het feit dat op de website van iedere Archipelschool inzage wordt gegeven over onze kwaliteitszorg. 

Toch kan op basis van de nu gepubliceerde informatie een verkeerd beeld ontstaan van de kwaliteit van het onderwijs en van onze scholen. Dat komt omdat van school tot school verschilt welke leerlingen aan de toets deelnemen waardoor de scores van scholen onderling niet zonder meer vergelijkbaar zijn. Bovendien is de kwaliteit van een school meer dan alleen de score op een eindtoets. Op basis van deze gegevens kunnen dus niet zomaar conclusies worden getrokken.


De lijst met gemiddelde Cito-scores per basisschool, die RTL Nieuwszaterdag heeft gepubliceerd, is zoals menigeen al vreesde een waardeloos staaltje van commerciële lijstjesjournalistiek.


Wij werken samen met de PO-Raad aan het ontwikkelen van Vensters PO. Via de website van Vensters PO (www.scholenopdekaart.nl) worden de gemiddelde eindscores van alle basisscholen op een vergelijkbare wijze en samen met andere informatie gepresenteerd en toegelicht. In Vensters PO komt bijvoorbeeld ook informatie te staan over ouder- en leerlingtevredenheid, schoolklimaat en veiligheid en de uitstroom van leerlingen naar het voortgezet onderwijs.

De eerste gegevens in Vensters PO komen in november 2013 beschikbaar. Daarna worden tot het voorjaar 2015 periodiek nieuwe gegevens toegevoegd.

Comments