Home‎ > ‎

Nieuws onderwijs

Muziekambassadeur

Geplaatst 31 mrt. 2017 07:46 door Kwaliteit / Archipelscholen

Cees Corstanje is schoolbestuurder van Archipel Scholen en de nieuwste ambassadeur van het programma Méér muziek in de klas. Zijn ideaalbeeld: op al zijn scholen een schoolorkest. ,,Muziek in het onderwijs moeten we borgen. Het moet geen hype zijn die weer overgaat.’’

Waarom bent u ambassadeur geworden?

,,Ik vind het belangrijk dat muziek een prominentere rol krijgt in het onderwijs en daar maak ik me hard voor. In het onderwijs wordt nu te veel gefocust op taal en rekenen terwijl je daarbij ook een hele mooie koppeling kan maken met muziek. Muziek hoeft geen los vak te zijn maar kan je door je hele onderwijs heen inbedden. Dat hoop ik als ambassadeur te helpen uitdragen. Mijn ideaalbeeld voor op mijn scholen is dat zij allemaal een schoolorkest hebben. Onlangs woonde ik een uitvoering bij van leerlingen. Je zag de kinderen gewoon genieten.’’

Is dat voldoende reden voor meer muziek in het onderwijs?

,,Dat enthousiasme is zeker belangrijk. Maar het is ook gewoon bewezen dat muziek maken goed is voor de ontwikkeling van kinderen. Professor Erik Scherder liet onlangs op het symposium Morgen meer muziek in de klas zien hoe goed muziek maken eigenlijk is voor de ontwikkeling van de hersenen van kinderen en volwassenen.’’

Wat is uw missie als ambassadeur?

,,Als ambassadeur wil ik ervoor zorgen dat het enthousiasme voor muziek ook echt wordt geborgd, door bijvoorbeeld contact te leggen met de Pabo’s. Leraren in opleiding kunnen daar alvast in aanraking komen met muziek. Muziek maken moet geen hype worden die weer overgaat. Misschien zijn er wel studenten die vervolgens een schoolband gaan oprichten. Dit soort initiatieven kunnen echt een verrijking voor het onderwijs zijn. Ik zie het aan mijn kleinzoons. Zij hebben op school een muziekleraar die gitaar speelt. Laatst stonden ze zelf thuis heel enthousiast op hun luchtgitaar te spelen. Zo’n leraar kan echt iets teweeg brengen bij kinderen.’’

Welke rol heeft een schoolbestuurder hierbij?

,,De bestuurder moet muziek op school faciliteren. Ik denk dat het goed is dat leerkrachten muziek bovenschools worden ingezet zodat ze geen ruis geven in de formatie. Niet iedere leerkracht hoeft muziek te kunnen maken.’’

Maar waar haalt u die leerkrachten vandaan? Er zijn nu al lerarentekorten en die worden alleen nog maar groter.

,,Als scholen heel enthousiast bezig gaan met muziek, dan trekt dat vanzelf leerkrachten die muziekonderwijs kunnen geven. Die hoeven niet van binnenuit het onderwijs te komen. Misschien zijn er wel muzikanten die hierbij een rol kunnen spelen.’’


Plusklas 2017

Geplaatst 23 feb. 2017 03:56 door Kwaliteit / Archipelscholen   [ 23 feb. 2017 04:41 bijgewerkt ]

Archipel Scholen heeft - in samenwerking met het Scheldemond College en Nehalennia SSG   met ingang van 31 maart  gedurende 2 x 4 weken op vrijdagmorgen (Sch.) en op donderdagmiddag (Neh.) een Plusklas georganiseerd voor hoog- en meerbegaafde leerlingen uit groep 8. De eerste 4 lessen (natuur- en scheikunde, biologie) worden op het Scheldemond College gegeven en de laatste 4 lessen (rekenen, wiskunde) op Nehalennia Stedelijke Scholengemeenschap. 
Deelname aan de Plusklas is kosteloos voor de ouders. Op basis van de vooraanmeldingen is door de Plaatsingscommissie aan 20 leerlingen (het maximale aantal) een plaats aangeboden. Deze leerlingen komen van 12 Archipelscholen. Na afloop ontvangen de leerlingen een certificaat van deelname.

Bezoek Congres met John Hattie

Geplaatst 9 okt. 2016 03:12 door Kwaliteit / Archipelscholen   [ 5 nov. 2016 23:19 bijgewerkt ]

Op vrijdag 4 november hebben de directeuren en het bestuur van Archipel Scholen het Congres Leren Zichtbaar Maken met professor John Hattie bezocht. De Personeelsdag 2015 was eveneens aan dit thema gewijd.

"Leren zichtbaar maken’ kent veel aspecten: In beeld brengen wat kinderen leren door een analyse van hun resultaten. Je meet de impact van uw lesgeven. Dit stelt je in staat om deze gericht te verbeteren. Je kunt daarvoor gebruik maken van effectgroottes, dezelfde maat om ‘groei’ in beeld te brengen als prof. John Hattie gebruikt in zijn meta-analyses. Leren zichtbaar maken heeft ook betrekking op welke impact uw lesgeven heeft op het leren van je leerlingen (actie-reactie). Door op basis van prestaties, vragen, reacties van leerlingen te reflecteren op je leren, kun je je impact op het leren van leerlingen vergroten. Overtuigd zijn dat prestaties van leerlingen vooral feedback zijn op je eigen lesgeven, is de belangrijkste stap om je impact te vergroten. Kijk naar je onderwijs door de ogen van je leerling en help leerlingen hun eigen leraar te worden; het draait vooral om leren en minder om lesgeven. Leren zichtbaar maken is ook het doel van het leren helder maken voor je leerlingen, leerlingen inzicht geven hoe ver ze zijn in het bereiken van dat doel en wat hun volgende stap is om het doel te bereiken. Om dat te kunnen deel je het doel op in succescriteria. Dit zijn kleine, concrete stappen die je nodig hebt om na te gaan of je het doel hebt bereikt. Daarmee bereik je dat leerlingen steeds meer eigenaar worden van hun eigen leren. 

Schoolplein 14 bij de Omnibus

Geplaatst 5 sep. 2016 06:22 door Kwaliteit / Archipelscholen   [ 5 sep. 2016 23:36 bijgewerkt ]

Op de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar heeft wethouder Sem Stroosnijder van de gemeente Vlissingen het nieuwe schoolplein voor de leerlingen van de Omnibus geopend. Schoolplein 14 is gerealiseerd met steun van de Johan Cruyff Foundation. Met dit project worden de kinderen tijdens en na schooltijd uitgedaagd om samen meer te sporten en te spelen. In het voorjaar zijn een aantal leerlingen gezamenlijk aan de slag gegaan om uit alle wensen en mogelijkheden een leuk en uitdagend schoolplein te bedenken. De 14 regels van Johan Cruyff spelen net als op de Cruyff Courts een belangrijke rol. Na de officiële opening werd Schoolplein 14 enthousiast in gebruik genomen door de kinderen en de aanwezige ouders. 
Samenwerking scholen

Geplaatst 7 jul. 2016 00:09 door Kwaliteit / Archipelscholen   [ 22 jul. 2016 22:43 bijgewerkt ]

Openbare en bijzondere scholen kunnen voortaan makkelijker fuseren. Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) heeft een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. Hij lichtte het op 4 juli toe op de Ichthusschool en OBS de Achthoek in Wolphaartsdijk, twee scholen die informeel al samenwerken en nu willen fuseren. 
De Stichting Archipel Scholen heeft met een vooruitziende blik al eerder samenwerkingsscholen gevormd. 
1. In 2013 in Oostkapelle De Lispeltuut en in Veere De Magdalon in samenwerking met de Primas Scholengroep
2. In 2014 in Middelburg De Stroming en De Aventurijn in samenwerking met OnzeWijs. 
3. Reeds in 1995 is in Nieuw- en Sint Joosland op initiatief van de gemeente Middelburg en VCO Nieuwland samenwerkingsschool De Lonneboot ontstaan na samenvoeging van de openbare en christelijke school. Deze school wordt sinds 2001 bestuurd door Archipel Scholen.

Scholenbezoek SlimFit

Geplaatst 12 apr. 2016 04:25 door Kwaliteit / Archipelscholen   [ 12 apr. 2016 13:23 bijgewerkt ]

Op maandag 11 april heeft een delegatie van 13 directeuren en leerkrachten twee scholen bezocht in Tricht en Groesbeek. In het kader van de Innovatieimpuls Onderwijs is vooraf op het bestuurskantoor informatie gegeven door Marius Berendse. Op basisschool Op 't Hof in Tricht en op basisschool Op de Heuvel in Groesbeek wordt volgens het SlimFit-concept gewerkt. Op SlimFit-scholen wordt gewerkt vanuit een ander organisatieprincipe. Reguliere klassen worden vervangen door ‘units’ van 70 à 90 leerlingen. Bij kleine scholen zijn dat minder kinderen. De leerlingen krijgen passend onderwijs aangeboden omdat er meer mensen met verschillende talenten worden ingezet. Dit zijn zowel mensen van binnen (leerkrachten, onderwijsassistenten en specialisten) als van buiten (stagiaires, studenten, senioren, vrijwilligers van verenigingen en freelancers). Dit betekent dat er met meer mensen wordt gewerkt vanuit de ambitie: kwaliteit van het onderwijs omhoog en minder werkdruk.
Zie ook www.innovatieimpulsonderwijs.nlPlusklas 2016

Geplaatst 26 jan. 2016 04:11 door Kwaliteit / Archipelscholen   [ 24 nov. 2016 10:39 bijgewerkt ]

Archipel Scholen heeft - in samenwerking met het Scheldemond College en Nehalennia SSG   met ingang van 11 maart 2016  gedurende 2 x 5 weken op vrijdagmorgen (Sch.) en op woensdagmorgen (Neh.) een Plusklas georganiseerd voor (hoog)begaafde leerlingen. De eerste 5 lessen (natuur- en scheikunde, biologie) zijn op het Scheldemond College gegeven en de laatste 5 lessen (rekenen, wiskunde) op Nehalennia Stedelijke Scholengemeenschap. 
Deelname aan de Plusklas is kosteloos voor de ouders. Op basis van de vooraanmeldingen kregen maximaal 20 leerlingen een plaats aangeboden. De aanmeldingen werden vooraf beoordeeld door de Plaatsingscommissie. Na afloop hebben de leerlingen een certificaat van deelname ontvangen.

De Plusklas had in het schooljaar 2015-2016 5 bijeenkomsten op het Scheldemond College en 5 op de Nehalennia Scholengemeenschap.

Lessen Plusklas Scheldemond                 

vrijdagmorgen van 8.30 – 10.30 uur

Data : 11/3 - 18/3 - 1/4 - 8/4 - 15/4

Lessen Plusklas Nehalennia                    

woensdagmorgen van 8.30 – 10.10 uur

Data : 11/5 - 18/5 - 25/5 - 1/6 - 8/6 (uitreiking certificaten)

Inhoud lessen

Op het Scheldemond College is een programma gedraaid met praktische vaardigheden in de sfeer van Natuurkunde/Scheikunde/Biologie. (docent: Saskia Verhulst). Op Nehalennia zijn de Reken/Wiskundelessen gegeven door Marloes Leijnse.

Waarom een Plusklas? Het bestuur van Archipel Scholen streeft er naar de leeruitdaging van hoogbegaafde basisschoolleerlingen te verhogen (leren leren, leren leven, leren denken). Hiermee wordt adequaat ingespeeld op de leerbehoeften van de hoogbegaafde basisschoolleerlingen en wordt de aansluiting naar het voortgezet onderwijs verbeterd.

Het onderwijs op Archipel Scholen kenmerkt zich onder andere door zorg voor ieder kind. Omdat wordt uitgegaan van het unieke in elk kind, wordt het belangrijk gevonden om ook talenten volop kansen te bieden. Want niet alleen zwakkere leerlingen hebben zorg nodig; de meer- en hoogbegaafden hebben ook behoefte aan extra begeleiding. Elke Archipelschool heeft daarom een leerlijn hoogbegaafden vastgelegd in een schoolbeleidsplan en elke school beschikt over een signaleringsinstrument. Binnen netwerkbijeenkomsten van verschillende Archipelscholen worden kennis en ervaringen uitgewisseld in het kader van aanpak van hoogbegaafde en meer begaafde leerlingen.

Themamiddag Veranderkunde

Geplaatst 4 jan. 2016 11:17 door Kwaliteit / Archipelscholen   [ 17 feb. 2016 09:41 bijgewerkt ]

Op voorstel van de Stuurgroep Lezen en met instemming van de kwaliteitskring Onderwijs is de jaarlijkse inspiratiemiddag Lezen dit jaar qua opzet en uitvoering gewijzigd. Het merendeel van de lees- en rekencoördinatoren heeft in de professionele leergemeenschappen meerdere malen aangegeven het lastig te vinden op schoolniveau hun beleidsvoornemens te realiseren. Zij stemmen dan ook van harte in met de nieuwe opzet. Wat gaat er veranderen?

Op woensdagmiddag 10-02-2016 wordt van 13.30 tot 16.30 uur een middag georganiseerd over Veranderkunde.

Deze middag zal worden geleid door Brunhilde van der Sluijs en Wijbe Douma. Brunhilde van der Sluijs is als expert betrokken bij het Archipelproject van School  aan Zet “Samen Leren Inhoud Geven”. Het thema Veranderkunde sluit goed aan bij dit thema, aangezien ook daar de vraag centraal staat: ”Hoe laat de schoolleider zijn leerkrachten leren?”

Bij veranderkunde gaat het om vragen als “Succesvol veranderen, hoe doe je dat en wat is je rol hierin? Hoe creëer je  draagvlak en betrokkenheid bij veranderingen? Hoe ga je om met weerstand binnen je organisatie?

➤ De middag is bedoeld voor alle lees- en rekencoördinatoren, directeuren en intern begeleiders.

De Lonneboot in XL

Geplaatst 8 dec. 2015 13:39 door Kwaliteit / Archipelscholen   [ 8 dec. 2015 13:41 bijgewerkt ]

Samenwerkingsschool De Lonneboot uit Nieuw- en Sint Joosland viert ter gelegenheid van haar
20-jarig bestaan het jaarlijks Kerstfestival in CCXL, het nieuwe  theater van Cine City in Vlissingen. De 138 leerlingen zijn met hun ouders en familieleden te gast in CCXL, een zaal met ruim 700 stoelen. Alle groepen treden op met toneel, muziek, film en dans. Uiteraard is er ook een terugblik op de afgelopen 20 jaar. De Lonneboot ontstond in 1995 uit een fusie tussen de protestants-christelijke en de openbare basisschool in Nieuw- en Sint Joosland. De school groeit al enkele jaren doordat steeds meer leerlingen uit de Mortiere de weg naar De Lonneboot vinden. In de week voor Kerst vinden er altijd twee activiteiten plaats: de Kerstviering  op dinsdag in het kerkgebouw in Nieuw- en Sint Joosland, die georganiseerd wordt door de leerkrachten die het Christelijk Vormingsonderwijs geven en op donderdag het Kerstfestvial. Dit jaar dus XL!

De leerkampioenen van Middelburg

Geplaatst 16 jun. 2015 04:18 door Kwaliteit / Archipelscholen   [ 16 jun. 2015 04:23 bijgewerkt ]

Rob Jiskoot, directeur van Archipelschool De Leeuwenburch in Middelburg, maakte 5 jaar geleden de overstap van Rotterdam naar Middelburg. Het was ook een stap van een praktijkschool naar een openbare basisschool. Zijn uitdaging: goede concepten uit met name de Verenigde Staten vertalen naar de behoefte en wensen van een Zeeuwse school.

Ken je de Big Picture-scholen uit de Verenigde Staten? Die geven een sterk geïndividualiseerde vorm van onderwijs, waarbij het talent en de passie van de leerling het leerproces sturen. Het levert gemotiveerde leerlingen op, leert hen hun talenten te benutten en met anderen om te gaan. Dat sluit aan op mijn eigen visie. Een ander mooi concept uit Amerika is Teach like a Champion, gebaseerd op het boek van Doug Lemov. Lemov observeerde leraren die opmerkelijke resultaten wisten te bereiken en tekende allerlei bruikbare technieken op. Drie jaar geleden heb ik enkele teamleden naar een training hierover gestuurd. Zij kwamen razend enthousiast terug. We hebben besloten om enkele technieken door een ontwikkelgroep van docenten te laten implementeren. Bijvoorbeeld de drempeltechniek: je staat ‘s ochtends bij de deur van het klaslokaal en schept zo een verwachtingspatroon: hier kom je binnen om te leren. Een dergelijke implementatie kun je alleen realiseren als je school een lerende organisatie is. Maar hoe leer je het team leren? En hoe versterk je als directeur je eigen lerend vermogen? Om hierop antwoord te krijgen, zijn we in het School aan Zet-programma gestapt. Ik zit zelf in de School aan Zet-stuurgroep voor de Archipelscholen, waartoe De Leeuwenburch behoort. Binnen het traject leren de directeuren met en van elkaar. We kijken of we – vanuit de diversiteit van alle scholen – gezamenlijke ontwikkelpunten, zoals het afstemmen van Archipelbeleid naar schoolbeleid – kunnen aanpakken en schrijven dan concrete plannen op teamniveau. Verder fungeert elke directeur als critical friend. De overleggen zijn beslist geen “met-de-voeten-optafel-besprekingen”. We gaan inhoudelijk de diepte in. Vragen door, geven elkaar advies en waar mogelijk oplossingen. Ik heb laatst met twee collega-directeuren gesproken over onze plannen voor de toekomst. We hebben op de Leeuwenburch, mede op basis van Teach like a Champion, het “Trots-plan 2015-2019” opgesteld. Onder meer door het gesprek met de collega-schoolleiders zijn we ervan overtuigd dat we onze ontwikkelpunten kunnen aanpakken. Mijn lerend vermogen groeit door feedback te vragen en krijgen. Aan medeschoolleiders, maar ook door het team feedback te vragen op mijn handelen als directeur en hierover in gesprek te gaan. Dat heeft als uitwerking gekregen dat bij het ontwerpen van het “Trots-plan” het team een prominente rol heeft gekregen. De teamleden zijn nu aan zet en nemen het eigenaarschap en de ruimte om onze ideeën uit te voeren. Toen ik hierover met mijn mensen in gesprek ging, kwam gelijk een fikse dosis energie vrij. Het team heeft zelf gevraagd om meer ruimte voor collegiale consultatie. Zodat ook op teamniveau feedback gevraagd en gegeven kan worden. Dan weet je: dit zijn teamleden om op te bouwen.

1-10 of 44