Home‎ > ‎Nieuws organisatie‎ > ‎

Taal Expertise Centrum verhuist

Geplaatst 25 nov. 2016 03:36 door Kwaliteit / Archipelscholen   [ 25 nov. 2016 04:45 bijgewerkt ]
Het Taal Expertise Centrum (TEC) in Middelburg groeit flink en verhuist daarom in januari naar de Nederstraat in Middelburg. De gezamenlijke schoolbesturen in Middelburg hebben dat besloten. Zij vinden dat noodzakelijk omdat in de praktijk èn uit onderzoek van de Onderwijsinspectie blijkt dat het voor asielzoekerskinderen het beste is als ze via een TEC Nederlands leren en dan doorstromen naar het gewone onderwijs. Kinderen uit het asielzoekerscentrum in Middelburg kregen sinds januari 2016 les in twee groepen (onder- en bovenbouw) in het gebouw van samenwerkingsschool De Stroming in de Stromenwijk. Nu er een derde groep (middenbouw) bij moet komen, is er gebrek aan ruimte in De Stroming. Het schoolgebouw aan de Nederstraat staat echter sinds augustus leeg omdat de Uilenburchleerlingen nu zijn opgenomen bij Archipelschool het Talent in Middelburg. Het TEC geeft les aan kinderen die net in Nederland wonen en de taal nog niet spreken. Op dit moment krijgen veertig kinderen les op het TEC. In het TEC krijgen de kinderen ook rekenles. De docenten zijn bovendien opgeleid om de kinderen sociaal en emotioneel te helpen met het verwerken van hun vaak traumatische ervaringen.
Comments