Home‎ > ‎Nieuws organisatie‎ > ‎

Spreidingsplan 2012-2022 Onderwijs en Opvang gemeente Veere

Geplaatst 19 nov. 2012 01:53 door Chantal Wolders Archipelscholen   [ 20 jan. 2013 03:41 bijgewerkt door Kwaliteit / Archipelscholen ]

Opgesteld door : Archipel-scholen, Primas Scholengroep, Reformatorische scholen gemeente Veere, Kinderopvang Walcheren, Gemeente Veere.

 

Zoals reeds eerder is toegelicht is door bovenstaande 5 partijen initiatief  genomen om te komen tot een toekomstig spreidingsplan gericht op duurzame voorzieningen van Onderwijs & Opvang in de gemeente Veere. Dit i.v.m. de krimp in de regio en overheidsbezuinigingen.

 

Het concept-plan is inmiddels besproken met de diverse partijen zoals de diverse medezeggenschapsraden, de algemene ledenvergaderingen Primas en RSV, de Raad van Toezicht en de GMR Archipelscholen, met de dorpsraden en belanghebbenden hebben hun inspraak kunnen geven via de daarvoor ingestelde website. Inmiddels is de stuurgroep gekomen tot een definitieve versie van het plan dat gepresenteerd is  aan het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Veere. Die nemen in december 2012 op basis van dit plan een besluit over het Integraal Huisvestigingsplan voor de periode 2012-2022.

 

Het uitgangspunt van het definitieve plan en van het te voeren spreidingsbeleid is de bereikbaarheid van de verschillende scholen in de gemeente Veere waarbij de diverse identiteiten van het onderwijs (christelijk / openbaar) evenwichtig gespreid is en waarbij deze identiteiten behouden blijven. De plannen voor het behoud van scholen in de kernen wordt per kern uiteengezet, verdeeld over 3 planperioden.

 

Het alternatief op behoud van de scholen in de kernen om tot een duurzame oplossing te komen is de vorming van regioscholen.

 

De inhoud van het definitieve plan en de plannen per kern kunt u vinden op:

http://www.onderwijsopvang-spreidingsplan-veere.nl/.

Comments