Home‎ > ‎Nieuws organisatie‎ > ‎

Protocol sociale media

Geplaatst 26 feb. 2014 00:39 door Kwaliteit / Archipelscholen   [ 27 feb. 2014 11:09 bijgewerkt ]

Sociale media zoals Twitter, Facebook, YouTube en LinkedIn bieden de mogelijkheid om te laten zien dat je trots bent op je school en kunnen een bijdrage leveren aan een positief imago van je school of instelling. Van belang is te beseffen dat je met berichten op sociale media (onbewust) de goede naam van de school en betrokkenen ook kunt schaden. Om deze reden vragen wij om bewust met de sociale media om te gaan. Essentieel is dat, net als in communicatie in de normale wereld, de onderwijsinstellingen en de gebruikers van sociale media de reguliere fatsoensnormen in acht blijven nemen en de nieuwe mogelijkheden met een positieve instelling benaderen. Archipel Scholen vertrouwt erop dat haar medewerkers, leerlingen, ouders/verzorgers en andere betrokkenen verantwoord om zullen gaan met sociale media en heeft dit protocol opgezet om een ieder die bij de Archipelscholen betrokken is of zich daarbij betrokken voelt daarvoor richtlijnen te geven.

Uitgangspunten

1.     De Stichting Archipel Scholen onderkent het belang van sociale media.

2.     Dit protocol draagt bij aan een goed en veilig school- en onderwijsklimaat;

3.     Dit protocol bevordert dat de instelling, medewerkers, leerlingen en ouders op de sociale media  communiceren in het verlengde van de missie en visie van de onderwijsinstelling en de reguliere  fatsoensnormen. In de regel betekent dit dat we respect voor de school en elkaar hebben en iedereen  in zijn waarde laten;

4.     De gebruikers van sociale media dienen rekening te houden met de goede naam van de school en van  een ieder die betrokken is bij de school;

5.     Het protocol dient de onderwijsinstelling, haar medewerkers, leerlingen en ouders tegen zichzelf en  anderen te beschermen tegen de mogelijke negatieve gevolgen van de sociale media.


Ċ
Kwaliteit / Archipelscholen,
26 feb. 2014 04:24
Comments