Home‎ > ‎Nieuws organisatie‎ > ‎

Pilot inspectie

Geplaatst 12 apr. 2016 05:04 door Kwaliteit / Archipelscholen   [ 12 apr. 2016 05:07 bijgewerkt ]
In januari en februari 2016 heeft de Inspectie van het Onderwijs onderzoek verricht bij het bestuur van Archipel Scholen in het kader van de pilot Bestuursgericht Toezicht 2015-2016. In de pilot is onderzocht of het bestuur zorgt voor onderwijs van voldoende kwaliteit en of de financiële continuïteit wordt gewaarborgd. De onderwijskwaliteit van 3 Archipelscholen is onderzocht met behulp van een verificatieonderzoek om na te gaan of het bestuur daadwerkelijk zicht heeft op de onderwijskwaliteit en haar kwaliteitszorg op orde heeft. Binnen de pilot zijn tevens 2 kwaliteitsonderzoeken en een audit op verzoek uitgevoerd. 
Bevindingen inspectie
Het bestuur van Archipel Scholen werkt volgens de Code Goed Bestuur en gaat hier in de dagelijkse praktijk integer en zorgvuldig mee om. De transparante wijze van communiceren heeft een positieve weerslag op de gehele organisatie. Er wordt gezamenlijk gewerkt aan verbetering van de onderwijskwaliteit en de professionaliteit. Bestuur, schoolleiding en leerkrachten werken gezamenlijk aan de realisatie van de ambities uit beleidsplan en schoolplan.
De onderwijskwaliteit op 6 onderzochte scholen voldoet aan de basiskwaliteit. Leren van en met elkaar en het uitproberen van nieuwe aanpakken wordt gestimuleerd.
De financiële positie van Archipel Scholen is in orde. 
Comments