Home‎ > ‎Nieuws organisatie‎ > ‎

Personeelsdag "Gedrag" succes

Geplaatst 11 okt. 2013 02:42 door Kwaliteit / Archipelscholen   [ 12 okt. 2013 06:09 bijgewerkt ]
De jaarlijkse Personeelsmiddag van Archipel Scholen is op 9 oktober in Hotel Van der Valk in Middelburg volledig aan het thema "Gedrag" gewijd. Dit thema is voor dit schooljaar vastgesteld op voorstel van de leergemeenschap intern begeleiders en met unanieme instemming van de directies. Deze middag vormde de "Kick-Off" voor het thema. Prof. dr. Micha de Winter (hoogleraar pedagogiek Universiteit Utrecht) heeft de plenaire lezing verzorgd: "Verbeter de wereld, begin bij de opvoeding". Daarna volgden er workshops van Willem de Jong (Het-verwende-kind-syndroom), Jos Geurts (Communicatie met kinderen), Gea van der Veer (Ouderbetrokkenheid), Judith van Maldegem (Groepsinterventies) en Jan Remijn (Aanpak tegen pesten "Zand erover"). Er hebben 270 leerkrachten aan deze middag deelgenomen. Na afloop kon er nagepraat worden. In de lopende schoolplanperiode zullen alle Archipelscholen het leerlingvolgsysteem ZIEN! voor sociaal-emotionele ontwikkeling invoeren. 
Op bestuursniveau wordt de volgende stap gezet met de Archipellezing op 20-11-2013 door dr. Kees van Overveld (zie betreffend bericht op deze site).

Ċ
Kwaliteit / Archipelscholen,
11 okt. 2013 05:05
Comments