Home‎ > ‎Nieuws organisatie‎ > ‎

Personeelsdag 2016 + Pitches

Geplaatst 13 sep. 2016 02:29 door Kwaliteit / Archipelscholen   [ 11 okt. 2016 12:46 bijgewerkt ]
De Personeelsdag is gehouden op woensdagmiddag 5 oktober 2016
in Hotel van der Valk te Middelburg.

Het thema van de personeelsdag was "De vitale school, waar ieder talent blijft tellen". De scholen hebben in twee rondes een presentatie verzorgd. De workshops of presentaties gingen over de pareltjes, waar je als school trots op bent en hard aan werkt. Afgeronde zaken of schoolontwikkelingen, met de bedoeling met de deelnemers in gesprek te komen, bv.  over vragen die de school nog heeft, of zaken waar men nog tegenaan loopt. Tijdens de themamiddag Veranderkunde op 10-2-2016 is gebleken dat het informeren van elkaar over schoolontwikkelingen als bijzonder waardevol en inspirerend werd gezien.


➤ Aan alle scholen is verzocht een korte inhoud van de presentatie of de workshop (PowerPoint, Prezi, filmpje op Youtube enz.) aan te leveren. In de uitnodiging voor de Personeelsdag is hiernaar verwezen, zodat alle deelnemers in de dagen vooraf een indruk konden krijgen van de presentaties en voor zichzelf een keuze konden maken. Twee sprekers gingen met de deelnemers in op "Communicatie en transformatie" en "Waarom jij er toe doet".
De Personeelsdag werd om 18.00 uur afgesloten met een buffet.
school

pitch presentatie 5/10

De Stroming

De Vreedzame School (Onze school voert dit schooljaar met veel enthousiasme het programma van De Vreedzame School in. Dit programma wil een bijdrage leveren aan een positief sociaal klimaat en de vorming van actieve en ‘betrokken’ burgers)

De Branding

De Leeuwenburch

Teach like a champion

Op De Leeuwenburch en De Branding wordt nu voor het derde jaar gewerkt aan 'Teach like a champion'. Dit schooljaar is het derde en laatste implementatie jaar.
Ben jij klaar voor: '100%', 'de Haak' en misschien zelfs de 'Vlork'...
Of wil jij er heel graag mee kennismaken.
Kijk dan op dit filmpje van de Branding en kom om naar het verhaal van De Leeuwenburch en De Branding luisteren.

De Sprong

Belangrijke zaken eerst!

het Talent &

De Vossenburch

JEELO : een elektronische leeromgeving (Waaruit bestaat de educatieve content van Jeelo? Wat zijn een steen, stapper, wijzer en bron? Welke tools zijn er daarbij voor de leerkracht?)

Tweemaster-Kameleon

SterQ en Hoogbegaafdheid

Excellente school

’t Mozaïek

Ouderbetrokkenheid

’t Vierschip

Op 't Vierschip werd de traditionele musical lastig te realiseren in grote 7/8-combi's. Er werd een alternatief gevonden in de eigentijdse (21e eeuwse) "lipdub". Dat hebben we nu tweemaal gedaan en het product mocht er beide keren zijn! Double fun, want je hebt ook een doldwaze, maar leerzame dag als je de lipdub maakt! Hoe we hiertoe kwamen, hoe we het realiseren en hoe "het product" er uit ziet, dat laten we op 5 oktober met plezier zien. Hier alvast een "opwarmer".

Theo Thijssenschool

Individueel ontwikkelingsplan (IOP) Sinds schooljaar 2015-2016 op de Theo Thijssen school geen groepsplannen, individuele handelingsplannen en rapporten meer, maar een Individueel Ontwikkelingsplan voor ieder kind.

Aandacht voor sociaal emotioneel leren-Doelen inzichtelijk maken-Gericht aan het kind-Leergesprekken-Didactische aanpak-KIJK geïntegreerd-Doelen evalueren en waar nodig analyseren-Doorgaande lijn.
Kortom een grote verandering voor kind, ouders, leerkrachten en IB.

De Lonneboot

Weeksluitingen en vieringen

De Ravenstein

LOGO 3000 (woordenschatonderwijs)

Frans Naereboutschool

het Kunstkabinet

De Lichtboei

Pareltjes van de school

De Golfslag

Digikeuzebord


Comments