Home‎ > ‎Nieuws organisatie‎ > ‎

DOS Plus

Geplaatst 31 mrt. 2014 00:22 door Kwaliteit / Archipelscholen   [ 31 mei 2014 22:16 bijgewerkt ]
In 2009 is op initiatief van een aantal PO-besturen in Zeeland De Opleidingsschool (DOS) gestart. Een samenwerkingsverband van HZ-Pabo met 4 van de 15 Zeeuwse schoolbesturen. Archipel Scholen heeft vanaf de start deelgenomen. DOS hanteert de visie op opleiden van aanstaande leerkrachten: "Opleiden doe je door werkplekleren. Werkplekleren slaat de brug tussen opleiding (theorie) en het werkveld (praktijk). Hierdoor ontstaat een inspirerende en krachtige leeromgeving, waarmee ook aan de professionalisering van zittende leerkrachten een krachtige impuls wordt gegeven. In dit kader zijn voor Archipel Scholen 3 bovenschoolse opleidingsmentoren actief. De DOS-partners gaan nu de werkwijze DOS verbreden, verdiepen en versnellen. Daarbij wordt ingezet op professionalisering over de hele lijn: scholing voor aanstaande en beginnende, ervaren en excellente leerkrachten. Naast werkplekleren komt het teamleren in professionele leergemeenschappen centraal te staan.
Het project DOS-Plus wordt gesubsidieerd door het Ministerie van OC en W.
De DOS-Plus thema's zijn: 
  • samenwerking algemeen (inclusief kennisdeling)
  • omgaan met verschillen
  • opbrengstgericht werken
  • ouderbetrokkenheid
  • pesten
  • begeleiding beginnende leerkrachten
  • aansluiting initieel-post initieel opleidingsaanbod
Op 10 april wordt een inspiratiebijeenkomst gehouden in de HZ van 16.30 - 19.30 uur.

Ċ
Kwaliteit / Archipelscholen,
31 mrt. 2014 00:22
Comments