Home‎ > ‎Nieuws organisatie‎ > ‎

Nieuwe naam: De Stroming

Geplaatst 8 jan. 2015 09:36 door Kwaliteit / Archipelscholen   [ 8 jan. 2015 22:13 bijgewerkt ]

In de Stromenwijk is er, net als op meerdere plaatsen in de provincie Zeeland, sprake van een terugloop van het aantal leerlingen. Mede daarom werd er afgelopen schooljaar een start gemaakt met een nauwere samenwerking tussen de Cederhof en de Beverburch, die beiden deel uitmaken van de Brede School. Dit schooljaar verandert er voor de kinderen nog niet zoveel. Beide scholen gaan samenwerken onder de nieuwe naam "De Stroming".

We gaan dit jaar gebruiken om de betrokkenheid tussen de beide schoolteams te vergroten en draagvlak te creëren om in de nabije toekomst tot één school te komen. Het doel van de besturen van Archipel, Onze Wijs en KOW is te komen tot een uitbouw van de Brede Schoolaanpak in de Stromenwijk, mogelijk in de richting van een Kind Centrum, zodat de opvang en het onderwijs in de wijk voor de toekomst wordt gegarandeerd.
Het behoud van identiteit van beide scholen wordt van belang geacht.
Dit hele proces wordt begeleid door een externe procesbegeleider, beide besturen, directie en naast de teamleden van beide scholen gaan we ook aan de ouders vragen om mee te denken in dit proces. Er zullen werkgroepen samengesteld worden en we zullen vragen aan ouders om ook deel te nemen in deze werkgroepen.

Comments