Home‎ > ‎Nieuws organisatie‎ > ‎

Nieuwe directeur De Lonneboot

Geplaatst 24 jun. 2016 11:35 door Kwaliteit / Archipelscholen   [ 24 jun. 2016 13:02 bijgewerkt ]

Gert Dorleijn is met ingang van 1-8-2016 de directeur van Archipel- en samenwerkingsschool De Lonneboot. Hij is vanaf 2011 de locatieleider van de school en is al vanaf 1995 als leerkracht op De Lonneboot werkzaam.

Samenwerkingsschool De Lonneboot is van 2011 tot 2016 geleid door een meerscholendirecteur. Het College van Bestuur heeft erkend dat de Lonneboot een zodanige positieve ontwikkeling (schoolconcept, aantal leerlingen, aantal teamleden) doormaakt, dat dit de aansturing door een eigen directeur vraagt.

De medezeggenschapsraad van de Lonneboot en het College van Bestuur hebben gezamenlijk een benoemingscommissie gevormd om tot aanstelling van een directeur te komen. Het College van Bestuur wenst Gert veel succes in zijn nieuwe functie.

Comments