Home‎ > ‎Nieuws organisatie‎ > ‎

Leonardo-onderwijs gaat ouders 850 euro per jaar kosten


Het Leonardo-onderwijs kost door bijvoorbeeld de kleinere klassen en speciaal opgeleide leerkrachten meer dan regulier onderwijs, stellen de bij het Souburgse Leonardo-onderwijs betrokken partijen. Dit zijn naast de ouders, Sjaak de Reu van Stichting Leonardo Zeeland, directeur John Eckhardt van De Tweemaster-Kameleon en directeur Cees Corstanje van Archipel Scholen, waartoe de Souburgse basisschool behoort. 
Zij hebben de afgelopen tijd overlegd over de toekomst van het onderwijs. Omdat er aan subsidies en sponsoring door bedrijven minder inkomsten zijn dan op gerekend werd bij het opstarten van het Leonardo-onderwijs twee jaar geleden, is een verplichte ouderbijdrage onvermijdelijk. ‘Voorop staat dat het Leonardo-onderwijs blijft voldoen aan de eisen van Leonardo Nederland en dat dit onderwijs kostendekkend moet zijn', stelden de partijen. "Maar ook iemand in de bijstand moet zijn kind dit onderwijs kunnen bieden", lichtte Eckhardt toe. Daarom kan een ouder onder bepaalde omstandigheden in aanmerking komen voor een kwijtscheldregeling, zodat het onderwijs voor iedereen toegankelijk blijft.
Ontlasten
De extra kosten per leerling om het onderwijs te kunnen bieden, zijn volgens de partijen 1800 euro. Om het bedrag niet hoger dan 850 euro te maken, hebben ze nog een aantal afspraken gemaakt. "Want we willen meer kwaliteit leveren dan voor die 850 euro geboden wordt", aldus De Reu. Zo bestaan de drie groepen volgend schooljaar niet meer uit gemiddeld zestien, maar achttien leerlingen. "De grootste kostenpost is het personeel", legde Eckhardt uit, "en door deze maatregel dalen de kosten navenant." Ook gaan de ouders de leerkrachten waar mogelijk ontlasten door hen werk uit handen te nemen. "We kunnen informatie en materiaal uitzoeken voor projecten, het vervoer regelen voor excursies en via onze netwerken, zoals de bedrijven waar we werken, bedrijfsbezoeken regelen", gaf Tavenier als voorbeeld. Volgens haar leveren de ouders graag de gevraagde bijdragen. "Een grote groep ouders ziet zich als medeverantwoordelijk voor de continuering van dit onderwijs en daarom hebben we er vertrouwen in dat er genoeg zullen opstaan om mee te helpen. Het draagvlak bleek volgens Corstanje tijdens de informatieavond voor ouders die de avond ervoor was belegd. "Die werd afgesloten met applaus."