Home‎ > ‎Nieuws organisatie‎ > ‎

Integraal Kindcentrum Griffioen

Geplaatst 8 feb. 2013 03:02 door Kwaliteit / Archipelscholen   [ 8 feb. 2013 04:08 bijgewerkt ]
Sinds enige tijd is er in de Middelburgse wijk Griffioen door terugloop van het aantal kinderen sprake van een knelpunt op het gebied van onderwijs
- en kinderopvangvoorzieningen. De schoolbesturen Archipel en VCO hebben beiden een locatie in deze wijk waarbij sprake is van een grote leegstand. Hierdoor is de exploitatie voor beide scholen in de nabije toekomst niet meer sluitend te krijgen. Deze ongewenste situatie vormde voor de gemeente aanleiding de direct betrokkenen aan tafel uit te nodigen voor een verkenning van mogelijke toekomstgerichte oplossingen. Het belang van een onderwijs(plus)voorziening voor deze wijk vormt hierbij het uitgangspunt. Het kindcentrum vormt een eigentijds antwoord op de genoemde ontwikkelingen in deze wijk. En zeker zo belangrijk: het vormt een belangrijk antwoord op de ontwikkelingen waar kinderen in deze leeftijd mee worden geconfronteerd; een kinderwereld die verandert!

Ċ
Kwaliteit / Archipelscholen,
8 feb. 2013 03:02
Comments