Home‎ > ‎Nieuws organisatie‎ > ‎

Archipel naar Google Apps

Geplaatst 20 dec. 2012 02:19 door Kwaliteit / Archipelscholen   [ 20 jan. 2013 03:42 bijgewerkt ]
Met ingang van het schooljaar 2011-2012 participeren alle Archipelscholen in een ambassadeurstraject van Kennisnet "Didactiek in Balans". Het ambassadeurschap kent een looptijd van 2 schooljaren. Gedurende deze jaren willen we bereiken dat de bestuursvisie en schoolvisies op het gebied van ict voor de komende jaren duidelijk en precies, verfijnd en nauwkeurig zijn geformuleerd (1e trajectjaar). Daarna willen we vooral verder verdieping zoeken in “mediawijsheid”, we gaan invulling geven aan de toekomstige ontwikkelingen rondom de techniek en ons onderwijs (2e trajectjaar). In dit kader gebruikt Archipel Scholen nu applicaties van Google Apps. Alle schoolleiders, leerkrachten en overige medewerkers gebruiken een persoonlijke account @archipelscholen. De mailadressen van scholen worden benut voor externen. Agenda's kunnen worden gedeeld. Binnen Google Drive worden documenten opgeslagen als gedeelde bestanden. Recent is de website aangepast. In de website is een intranet (ArchipelNet) opgenomen.
Comments