Home‎ > ‎Nieuws organisatie‎ > ‎

Archipellezing 2013

Geplaatst 7 okt. 2013 10:27 door Kwaliteit / Archipelscholen   [ 20 nov. 2013 13:54 bijgewerkt ]
In het kader van het thema "Gedrag" is de jaarlijkse Archipellezing dit jaar verzorgd door dr. Kees van Overveld, gedragsdeskundige. 
Hij is als coördinator van het Expertisecentrum Gedrag verbonden aan het Seminarium voor Orthopedagogiek (Hogeschool Utrecht).  De lezing is op woensdagavond 20 november gehouden in theater De Wegwijzer te Nieuw- en Sint Joosland. 
De titel van de lezing: Ik zal je leren!

In de lezing is ingegaan op de disbalans tussen het schools leren en het sociaal-emotioneel leren (SEL).

Vandaag de dag ligt er veel nadruk op rekenen, taal en lezen. Opbrengstgericht werken is het motto.

Spreker heeft gepleit voor een (her-)waardering van sociaal-emotioneel leren in het schoolprogramma.

Leerlingen die sociaal-emotionele competenties als zelfregulatie en besef van anderen verwerven, zullen het ook in de schoolse vakken beter doen. Zijn website is http://www.keesvanoverveld.nl

De lezing is bijgewoond door 52 personen: leerkrachten, directeuren, ouders, bestuur en leden van de raad van toezicht.


In haar beleid laat Archipel Scholen zich leiden door het internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind. Het verdrag formuleert de bescherming waar kinderen op een groot aantal terreinen recht op hebben. Recht op goed onderwijs, adequate zorg en een verantwoorde opvoeding zijn een aantal van deze rechten. Het Verdrag voor de Rechten van het Kind vormt een inspiratiebron voor onze organisatie als geheel en voor onze scholen afzonderlijk. De daarin genoemde rechten vormen de basis voor ons handelen. In de activiteiten van de school zullen deze rechten van het kind een prominente plaats krijgen. Op bovenschools niveau zullen wij jaarlijks op 20 november aandacht schenken aan de Internationale Dag van het Verdrag voor de Rechten van het Kind. Deze dag is uitgegroeid tot een dag van het Openbaar Onderwijs Walcheren.
Comments