Home‎ > ‎

Nieuws organisatie

3463 euro voor KiKa

Geplaatst 17 jun. 2017 04:17 door Kwaliteit / Archipelscholen   [ bijgewerkt ]

De 110 leerlingen van Archipelschool Frans Naerebout in Vlissingen hebben zich op vrijdag 16 juni de gehele dag ingezet voor kinderkankerfonds KiKa. De kinderen en een aantal (groot)ouders, gesteund door sponsoren en donateurs, deden een sponsorloop en hielden een markt. In 2 rondes werd flink getrapt op spinningfietsen, o.m. door de drie stafmedewerkers van Archipel Scholen. Dat alles onder de bezielende leiding van Pim. Drie wielrenners fietsten 2 uur lang zonder onderbreking en vertelden vooraf in de klas over hun actie. Er is met alle acties ruim 2600 euro opgehaald. Dit wordt binnenkort overgemaakt aan het goede doel : Giro di KiKa.

De Giro di KiKa wordt vanaf 25/6 in Italië gefietst. 
U kunt het volgen via https://www.girodikika.nl/


Winnaars Archipel Rekendictee 2017

Geplaatst 22 mrt. 2017 11:31 door Kwaliteit / Archipelscholen   [ 23 mrt. 2017 07:08 bijgewerkt ]

De finale van het Archipel Rekendictee 2017 is gewonnen door Dennis Pham uit groep 6 van Archipelschool De Vossenburch in Middelburg. De wisselbeker voor het beste groepsgemiddelde in de halve finale is dit jaar gewonnen door Jasper, Roos, Anne en Nienke van een andere Archipelschool: samenwerkingsschool De Lonneboot in Nieuw- en Sint Joosland. Aan de vijfde editie van het Rekendictee hebben 13 scholen met 52 leerlingen deelgenomen. Onder belangstelling van ruim 70 ouders en leerkrachten werd eerst een halve finale gespeeld in de vorm van het Ren-Je-Rotspel. De beste rekenaars van elke school gingen door naar de finale. Deze werd op tablets gespeeld met Kahoot. De presentatie was in handen van John Eckhardt, directeur van de Tweemaster-Kameleon (Dalton/SterQ). De prijzen werden uitgereikt door Nicole Dieleman, voorzitter van de jury. En alle deelnemers gingen trots met een medaille naar huis.


Top 3 groepsgemiddelde:
1. De Lonneboot (13,75)
2. Frans Naereboutschool (13,5)
3. Theo Thijssenschool (13,25)Archipel en Cloudwise

Geplaatst 16 mrt. 2017 11:12 door Kwaliteit / Archipelscholen

Op 16 maart 2017 heeft Cees Corstanje, College van bestuur Archipel Scholen, een contract ondertekend met Cloudwise, vertegenwoordigd door directeur Huig Ouwehand. Door de overstap naar G Suite for Education blijft er op schoolniveau voor de ICT-ers veel meer tijd over om vooruit te kijken. Er is weer ruimte om plannen voor de lange termijn uit te stippelen op digitaal gebied. Door online werken met Google zijn er geen servers meer nodig. Gevolg? Minder storingen. Updates vinden automatisch plaats, zodat leerkrachten en leerlingen meteen aan de slag kunnen en met de laatste versie werken. Binnen enkele weken stappen alle scholen en het bestuurskantoor over. Leerlingen werken met chromebooks op het leerplatform COOL: het Cloudwise Online Onderwijs Leerplatform.

Archipel Rekendictee 2017

Geplaatst 23 feb. 2017 03:48 door Kwaliteit / Archipelscholen

De 5e editie van het Archipel Rekendictee wordt dit jaar gehouden op woensdag 22 maart van 14.00 - 16.00 uur in de aula van het Scheldemondcollege te Vlissingen. Alle groepen 5 en 6 van de Walcherse scholen voor basisonderwijs zijn uitgenodigd. Door middel van een voorronde op school worden de finalisten bepaald. Aan deze uitvoering nemen 13 scholen deel. Met 4 finalisten per school belooft het weer een spannende strijd te worden. 
De halve finale wordt gespeeld in de vorm van een Ren-Je-Rot-spel, waarbij de leerlingen een snelle keuze moeten maken uit enkele antwoorden. Van elke school neemt de beste rekenaar deel aan de beslissende finale. Er is een prijs voor de individuele winnaar en er is is een wisselbeker voor het beste groepsgemiddelde. 

Diploma Gert Dorleijn

Geplaatst 22 feb. 2017 23:45 door Kwaliteit / Archipelscholen   [ 23 feb. 2017 03:38 bijgewerkt ]

Op woensdag 22 februari heeft Gert Dorleijn, directeur van samenwerkingsschool De Lonneboot in Nieuw- en Sint Joosland, zijn Diploma Schoolleider Primair Onderwijs behaald aan de Via Vinci Academy in Breda. In zijn toelichting bij de afstudeeropdracht stonden begrippen als 
Visiegestuurd - Onderwijskundige gerichtheid -School en omgeving en Ontwikkeling Integraal Kindcentrum voor 0 tot 12 jaar centraal. De examencommissie heeft zijn afstuderen als excellent beoordeeld. Zijn afstuderen werd bijgewoond door Cees Corstanje, College van bestuur Archipel Scholen, en Yvonne van Dijk, de vorige directeur van De Lonneboot en zijn werkplekbegeleider. Gert is al sinds de start van De Lonneboot in 1995 aan de samenwerkingsschool verbonden. Eerst als groepsleerkracht, vanaf 2011 als locatieleider en sinds 2016 als directeur. 

Diploma Rob Jiskoot

Geplaatst 18 jan. 2017 04:36 door Kwaliteit / Archipelscholen   [ 22 feb. 2017 23:45 bijgewerkt ]

Op woensdag 18 januari heeft Rob Jiskoot, directeur van Archipelschool De Branding in Vlissingen, zijn Diploma Schoolleider Primair Onderwijs behaald aan de Via Vinci Academy in Breda. In zijn toelichting bij de afstudeeropdracht stonden begrippen als passie, inspiratie, ambitie en professionele ruimte centraal met een vertaling naar het concept "Teach like a champion". Zijn afstuderen werd bijgewoond door zijn werkplekbegeleider Cees Corstanje, College van bestuur Archipel Scholen, en Frans Veijgen, beleidsmedewerker Onderwijs & Kwaliteitszorg. Na afloop werd Rob "in de bloemen" gezet. 

Nieuwjaarsreceptie 2017

Geplaatst 11 jan. 2017 02:03 door Kwaliteit / Archipelscholen   [ 11 jan. 2017 02:11 bijgewerkt ]

Op dinsdagavond 10 januari is de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie van de Stichting Archipel Scholen georganiseerd in "de Drvkkery" te Middelburg. De winkel was exclusief voor het personeel van Archipel opengesteld van 19.30 tot 21.00 uur. Bij binnenkomst ontvingen alle deelnemers een cadeaukaart, die direct kon worden besteed of op een later tijdstip kan worden ingewisseld. "De Drvkkery" zorgde voor koffie en thee, hapjes en drankjes. Het College van Bestuur in de persoon van Cees Corstanje hield een nieuwjaarstoespraak, waarvan de tekst hieronder is opgenomen. 

't Vierschip en De Lonneboot winnaars dictee

Geplaatst 7 dec. 2016 10:11 door Kwaliteit / Archipelscholen   [ 14 dec. 2016 02:47 bijgewerkt ]

De 12e editie van het Groot Archipel Dictee 2016 is gewonnen door Meagan Pleijte van Archipelschool 't Vierschip in Arnemuiden. In het dictee van 50 woorden maakte zij slechts 3 fouten. Zij kreeg het spel "Scrabble". De vier finalisten Resa, Femke, Luna en Goran van Archipel- en samenwerkingsschool De Lonneboot zorgden voor het laagste groepsgemiddelde: 11 fout. Zij wonnen de wisselbeker. Alle finalisten ontvingen na afloop een medaille.

Dit jaar hebben 15 scholen meegedaan. Per school konden er 4 kinderen in de finale meedoen. Gert Dorleijn, directeur van Archipelschool De Lonneboot had twee dictees geschreven. Het eerste dictee ging over de geschiedenis van de luchtvaart. Het finaledictee ging over de Luchtvaartshow in 1911 in Vlissingen. Voor dit deel is als bron de Vlissingsche Courant van juli 1911 gebruikt. Eén dictee kregen de scholen die zich hadden aangemeld van tevoren. Daarmee konden ze een selectie maken op school.

De finale vond plaats op woensdag 7 december in de aula van ZB (Zeeuws Planbureau en Bibliotheek). Voorlezer Gert de Keizer las de tekst voor en de 50 dicteewoorden. Tijdens het nakijken van het dictee verzorgde Han Lobbezoo een quizprogramma voor de deelnemers.

Hierna maakte Cees Corstanje, College van Bestuur van Archipel Scholen, de prijswinnaars bekend.

De volledige tekst van de dictees kunt u hieronder lezen. 

Top 5 groepsgemiddelde

1. Samenwerkingsschool De Lonneboot (11) / wisselbeker

2. Archipelschool het Talent (11,75)

3. Herman Faukeliusschool en Archipelschool 't Vierschip (12,25)

4. Archipelschool De Stroming (12,5)

5. ABS Middelburg (12,75)

Meagan Pleijte en meester Jan Bouwens

v.l.n.r.: Femke, Luna, Resa en Goran

Taal Expertise Centrum verhuist

Geplaatst 25 nov. 2016 03:36 door Kwaliteit / Archipelscholen   [ 25 nov. 2016 04:45 bijgewerkt ]

Het Taal Expertise Centrum (TEC) in Middelburg groeit flink en verhuist daarom in januari naar de Nederstraat in Middelburg. De gezamenlijke schoolbesturen in Middelburg hebben dat besloten. Zij vinden dat noodzakelijk omdat in de praktijk èn uit onderzoek van de Onderwijsinspectie blijkt dat het voor asielzoekerskinderen het beste is als ze via een TEC Nederlands leren en dan doorstromen naar het gewone onderwijs. Kinderen uit het asielzoekerscentrum in Middelburg kregen sinds januari 2016 les in twee groepen (onder- en bovenbouw) in het gebouw van samenwerkingsschool De Stroming in de Stromenwijk. Nu er een derde groep (middenbouw) bij moet komen, is er gebrek aan ruimte in De Stroming. Het schoolgebouw aan de Nederstraat staat echter sinds augustus leeg omdat de Uilenburchleerlingen nu zijn opgenomen bij Archipelschool het Talent in Middelburg. Het TEC geeft les aan kinderen die net in Nederland wonen en de taal nog niet spreken. Op dit moment krijgen veertig kinderen les op het TEC. In het TEC krijgen de kinderen ook rekenles. De docenten zijn bovendien opgeleid om de kinderen sociaal en emotioneel te helpen met het verwerken van hun vaak traumatische ervaringen.

Speelbos Theo Thijssenschool

Geplaatst 7 nov. 2016 07:36 door Kwaliteit / Archipelscholen

Wethouder Josephine Elliott heeft op maandag 7 november in aanwezigheid van enkele hoogwaardigheidsbekleders het speelbos bij Achipelschool Theo Thijssen geopend. De school heeft deze 'groene buitenspeelplaats', samen met de gemeente, kunnen realiseren dankzij subsidies van verschillende instellingen. Het argument dat kinderen die op een 'groen schoolplein' buitenspelen, zich in de les beter kunnen concentreren en dat in wijken met meer groen er minder kinderen met overgewicht voorkomen, overtuigde subsidiegevers VSBfonds, Gemeente Vlissingen, Rabobank, ANWB, Jantje Beton, NSGK en Stichting Moerman Promotie Vlissingen. Het speelbos aan de Troelstraweg is toegankelijk voor alle kinderen uit de wijk. Scholieren zullen regelmatig zwerfafval op en om de speelplaats opruimen.


1-10 of 66