MRT

                                                           

Motorisch Remedial Teaching (MRT)

 

Wat is MRT?

“Extra gym” zeggen de kinderen. MRT is het bieden van extra motorische hulp aan kinderen die in vergelijking met leeftijdsgenoten een achterstand in motorische vaardigheid/ontwikkeling vertonen. (De achterstand mag geen medische oorzaak hebben, want dat is het vakgebied van de fysiotherapeut). 

De motorische vaardigheden, hoe kinderen bewegen, worden tijdens de gymles bekeken, maar ook in de pauzes op het schoolplein en de aangrenzende activiteiten op school, zoals bijvoorbeeld de fijne vingermotoriek bij schrijven. In de thuissituatie heeft u zelf natuurlijk het beste inzicht.


Lesinhoud


De inhoud van de lessen is in principe niet anders dan de inhoud van de gebruikelijke lessen bewegingsonderwijs. Echter door de kleine groepjes, 4 tot 10 kinderen, is er meer individuele benadering mogelijk. Hierdoor krijgt het kind oefenstof aangeboden die nog nauwer aansluit bij zijn/haar niveau, waardoor de kinderen de oefeningen wel goed kunnen uitvoeren. Dit heeft niet alleen een positieve invloed op het bewegen, maar ook zal het kind zich zekerder gaan voelen, meer zelfvertrouwen krijgen, hetgeen het hele gedrag positief kan beïnvloeden. 

De meeste kinderen die M.R.T. volgen zitten in groep 3 t/m 6, maar af en toe ook nog in groep 7 en 8. 

Rond ongeveer het 8e jaar behoort een kind de basisvormen van bewegen te beheersen. Na deze leeftijd worden er meer complexere onderdelen gegeven die zich hebben voortgebouwd op deze vormen van bewegen. 

Verkeerd aangeleerde bewegingen zijn vaak moeilijk en/of pas na veel oefenen te verbeteren. Daarom geldt: hoe jonger we beginnen met M.R.T. hoe meer en sneller resultaat. M.R.T. is niet verplicht; de keuze is aan de ouders of het kind na selectie wel of niet deelneemt. 

De vakgroep bewegingsonderwijs