Levo

                                             


Levensbeschouwelijk vormingsonderwijs (LEVO)


Archipel Scholen ontwikkelt levensbeschouwelijk vormingsonderwijs (LEVO) in samenwerking met HVO (Humanistisch Vormings Onderwijs) en IKOS (Interkerkelijk Overleg in Schoolzaken).

Binnen LEVO is er volop aandacht voor de joods-christelijke waarden, zoals die bestaan in onze samenleving. Daarnaast is er aandacht voor de islam en andere wereldgodsdiensten.

 

Samen leven, samen leren staat centraal.

LEVO is meer dan kerk en godsdienst.

 

De manier waarop ieder individu naar het leven kijkt en het ervaart staat centraal.

LEVO gaat over vragen naar de betekenis van het leven: Wat is mijn plaats in de wereld? Wat is belangrijk in het leven? Wat is goed leven? Antwoorden zijn persoonlijk en aan verandering onderhevig. Vertrekpunt is het leven van elke individuele leerling die zoekt naar een leidraad om zijn leven goed te leiden: je mag zijn wie je bent. Eerbied voor ieders levensovertuiging is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Eerbied begint bij begrip, begrip start bij begrijpen en informatie tot je nemen.

In het kader van recente ontwikkelingen (teruglopende leerlingenaantallen in krimp-regio's) geeft LEVO een meerwaarde aan de openbare school en biedt mogelijkheden voor samenwerking.


■ Ambitie levensbeschouwelijk vormingsonderwijs (LEVO) Archipel :
- Iedere Archipelschool heeft een leerlijn LEVO en zorgt ervoor dat er gemiddeld 3.2 (schaal 1 - 4) als uitkomst van de evaluatie bereikt wordt.


■ Kritische succesfactoren LEVO : 
- De school draagt de kernwaarden uit van het openbaar onderwijs en biedt levensbeschouwelijk vormingsonderwijs aan.
- Levensbeschouwelijk vormingsonderwijs vormt een actief onderdeel van het onderwijsaanbod op alle scholen;
- De leerkrachten geven in hun onderwijs structureel veel aandacht aan normen en waarden.