Archipelschool De Tweemaster-Kameleon  

 

De "Tweemaster- Kameleon" (Oost-Souburg) is een van de drie Daltonscholen in Zeeland.  Daltonscholen zijn er in Oost-Souburg, Zierikzee en Breskens.

Uitgangspunten

Het Daltononderwijs is geschoeid op drie pijlers: vrijheid, zelfstandigheid en samenwerken. Bij vrijheid hoort het dragen van eigen verantwoordelijkheid. Docenten geven het vertrouwen daarin aan de kinderen. Dit wordt de kinderen vanaf groep één en twee geleerd en wordt steeds uitgebreider. Het kind kan zelf zijn taken indelen en maakt zelf een planning.

De tweede pijler, zelfstandigheid, houdt in dat kinderen zelf hun taak kiezen. Daarbij wordt de keuzevrijheid steeds groter en gecompliceerder. Dit alles is steeds aangepast aan het niveau van het kind, samen met de leerkracht bekijkt hij of het leerproces voldoende is. Zo nodig wordt het plan bijgesteld om het in goede banen te leiden.

Samenwerken, de derde pijler, is gegrond op het idee dat iedereen in deze maatschappij met veel verschillende mensen moet kunnen werken en leven. In deze vorm van onderwijs zorgt men er voor dat iedereen een keer met elkaar heeft samengewerkt. De kinderen leren zo om oog te hebben voor elkaar en de onderlinge verschillen te respecteren. Zo is er bijvoorbeeldeen oefening waarbij het ene kind aan de ander vertelt wat hij denkt en daarna moet die ander vertellen wat de een dacht. De vaardigheid om te luisteren ontwikkelen ze daardoor heel goed. Want ze moeten zich steeds inleven in een ander.

 

Verdere informatie: http://www.tweemaster.info/dalton