Talentontwikkeling
Plusklas

Archipel Scholen organiseert - in samenwerking met het Scheldemond College en 

Nehalennia SSG - jaarlijks in het voorjaar een Plusklas voor (hoog)begaafde leerlingen. 
Waarom een Plusklas? Wij willen de leeruitdaging van hoogbegaafde basisschoolleerlingen verhogen (leren leren, leren leven, leren denken). Wij willen adequaat inspelen op de leerbehoeften van de hoogbegaafde basisschoolleerlingen in de omgeving van het voortgezet onderwijs (6 middagen Scheldemond en 6 middagen Nehalennia). Wij hopen met de Plusklas de aansluiting van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen te verbeteren. Daarnaast willen we de kennis en de vaardigheden van groepsleerkrachten in het basisonderwijs en de docenten in het voortgezet onderwijs in relatie tot de leerbehoeften van de hoogbegaafde basisschoolleerlingen onderhouden.


Leerlijn
Het onderwijs op Archipel Scholen kenmerkt zich onder andere door zorg voor ieder kind. Omdat wij uitgaan van het unieke in elk kind, vinden we het belangrijk om ook talenten volop kansen te bieden. Want niet alleen zwakkere leerlingen hebben zorg nodig; de meer- en hoogbegaafden hebben ook behoefte aan extra begeleiding. Elke Archipelschool heeft daarom een leerlijn hoogbegaafden vastgelegd in een schoolbeleidsplan en elke school beschikt over een signaleringsinstrument. Binnen netwerkbijeenkomsten van verschillende Archipelscholen worden kennis en ervaringen uitgewisseld in het kader van aanpak van hoogbegaafde en meer begaafde leerlingen.


Goed om te weten
Deelname aan de Plusklas is kosteloos voor de ouders. Deelname is niet verplicht, maar wij raden het wel sterk aan indien uw kind hiervoor op basis van een screening in aanmerking komt. Het vervoer van en naar Scheldemond College en Nehalennia SSG valt onder de verantwoordelijkheid van de ouders van de deelnemende kinderen.