Bestuurskantoor

                                             


Stichting Archipel Scholen (Openbaar Primair Onderwijs Walcheren)


Postadres: Postbus 7, 4380 AA Vlissingen


Bezoekadres: Falckstraat 2, 4384 AA Vlissingen

Medewerkers

Archipel Secretariaat
Chantal Wolders


telefoon: 0118-493150


e-mail: cwolders@archipelscholen.nl


Werkzaam op maandag, dinsdagochtend en donderdag                                                     

   
 

Wieny de Brabander


telefoon: 0118-493152


e-mail: wdebrabander@archipelscholen.nl


Werkzaam op dinsdag, woensdagochtend, donderdagLiesbeth Luijk


telefoon: 0118-493150


e-mail: liesbethluijk@archipelscholen.nl


Werkzaam op dinsdag en donderdag


Onderwijsbeleid & Kwaliteitsbeleid


Frans Veijgen


telefoon: 0118-493154


e-mail: kwaliteit@archipelscholen.nl

 

Sinds september 2010 ben ik aan het stafbureau verbonden als beleidsmedewerker Onderwijs & Kwaliteitszorg.  Daarbij kan ik gebruik maken van mijn ruim 30-jarige ervaring als schoolleider van samenwerkingsschool De Lonneboot in Nieuw- en Sint Joosland (tot 1-8-2011).
Mijn werkzaamheden liggen op het gebied van kwaliteitsbeleid en onderwijskundig beleid: beleidsontwikkeling, advisering van bestuur en de schooldirecties, coördinatie en uitvoering, borging van activiteiten en professionalisering van leerkrachten. De vorming van leergemeenschappen (intern begeleiders, rekenen, lezen, interne contactpersonen) is daar een voorbeeld van. Ik ben bestuurslid van de 3L-academie (per 1-8-2015 ondergebracht bij het Transfercentrum Onderwijs Zeeland) en binnen het project DOS-Plus (De Opleidingsschool) thematrekker voor Opbrengstgericht Werken.

 

  

  


Financieel beleid, Huisvesting & Beheer


Bert Menger 

telefoon: 0118-493159
 
e-mail:
bmenger@archipelscholen.nl

 

Tot mijn werkzaamheden behoren algemeen voorbereidende, adviserende en uitvoerende taken t.a.v. het financieel beleid. Ik ben verantwoordelijk voor de boekhouding en ondersteuning van de scholen op financieel terrein. Verder houd ik mij bezig met begrotingen en het opstellen van de jaarrekening. Ook bent ik belast met voorbereidende, adviserende en uitvoerende taken t.a.v. huisvesting en beheer. Anders gezegd, bewaken van de euro's en zorg voor de gebouwen.

 
                                                          

  

Personeelsbeleid


Harry Groesser 

telefoon: 0118-493153 

e-mail:
hgroesser@archipelscholen.nl

 

Ik ben de eerste adviseur van het Centraal Management/ bestuur en het personeel van de scholen op het gebied van rechtspositie en arbeidsvoorwaarden, formatie, personele zaken en juridische- en procedurele aangelegenheden. Mijn devies hierbij is "wat ik weet, zeg ik, en wat ik niet weet, zeg ik ook en zoek ik uit!". Afkortingen als RpBO, fre's en fte's, mjp en njt, moa en goa, pki en IPB, Vf en Pf, AWB, LKC, Arbo, BGZ, SMT, WSNS etc worden dagelijks gebruikt en lijken net als mijn bureau rommelig, maar ik weet alles te vinden!

 

  ICT                                                          


Karin van Opdurp 

telefoon: 0118-493150 

Sinds 2005 werkzaam als bovenschoolse ict-er van Archipel.
Mijn werkdagen zijn dinsdag en donderdag.
Ik hou me voornamelijk bezig met alles op het gebied van ict.
O.a. netwerkbeheer, digitale borden, pc's, laptops en nu veel met beheer en implementatie van chromebooks

Annelies Bakker

telefoon: 0118-493150
e-mail: anneliesbakker@archipelscholen.nl

Werkzaam op woensdag,donderdag en vrijdag als bovenschools preventiemedewerker .