Opvoeden 


In het strategisch beleidsplan van de Stichting Archipel Scholen staan 5 leidende kernwaarden vermeld.

Als eerste wordt "Kindgericht" genoemd:

    • ieder kind is welkom
    • zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van kinderen staat voorop, ieder kind voelt zich veilig en gewaardeerd
    • we helpen elk kind met het vinden van de juiste plaats voor het volgen van onderwijs er is respect voor verschillen tussen kinderen
    • er is aandacht voor tolerantie en onderlinge solidariteit; school en ouders zijn als educatief partners verantwoordelijk voor de opvoeding van kinderen tot actieve wereldburgers
    • er vindt in ons onderwijs ontmoeting plaats tussen kinderen van verschillende afkomst

Naast "onderwijs" staat hierbij "opvoeding" centraal. 
Op deze pagina zijn verwijzingen opgenomen naar de websites van de GGD Zeeland, het Centrum voor Jeugd en Gezin en Porthos voor informatie over "opvoeden".