Scholen‎ > ‎gemeente-vlissingen‎ > ‎

Archipelschool Theo Thijssenschool

Dit SchoolVenster hoort bij Vensters PO, een initiatief van de PO-raad.

Het biedt u inzicht in de resultaten van Basisschool Theo Thijssen. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Troelstraweg 471, 

4384 PA Vlissingen

telefoon: 0118-490245

fax: 0118-490251 thijssen@archipelscholen.nl

 www.ttpb.nl Directeuren: Rob Geljon (r) en Peter Crucq (l)