Scholen‎ > ‎gemeente-vlissingen‎ > ‎

Archipelschool Ravenstein

Dit SchoolVenster hoort bij Vensters PO, een initiatief van de PO-raad.

Het biedt u inzicht in de resultaten van Basisschool Ravenstein. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.Pablo Picassoplein 122

4382 KB  Vlissingen 

telefoon: 0118 – 441100


ravenstein@archipelscholen.nl

www.deravenstein.nl
Directeur : Misa Lekoska


deravenstein.nl http://deravenstein.nl/