Scholen‎ > ‎gemeente-vlissingen‎ > ‎

Archipelschool Frans Naerebout

Dit SchoolVenster hoort bij Vensters PO, een initiatief van de PO-raad.

Het biedt u inzicht in de resultaten van de Frans Naereboutschool. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.Grote Markt 1, 

4381 JB Vlissingen

telefoon: 0118-441122
fax: 0118-441123 


fransnaereboutschool@archipelscholen.nl
www.fransnaereboutschool.nl


 Directeur : Nicole Dieleman


mailto:fransnaereboutschool@archipelscholen.nl