Scholen‎ > ‎gemeente-veere‎ > ‎

Samenwerkingsschool Veerse stijl De MagdalonZie: www.scholenopdekaart.nl


Dit SchoolVenster hoort bij Vensters PO, een initiatief van de PO-raad.

Het biedt u inzicht in de resultaten van Samenwerkingsschool De Magdalon. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.
Samenwerkingsschool Veerse Stijl

De Magdalon

Wijngaardstraat 8

4351 AP Veere

telefoon: 0118-506021

magdalon@primas-scholengroep.nl

www.magdalon.nl


Directeur: Dhr. Ruud van Leerzem