Scholen‎ > ‎gemeente-veere‎ > ‎

Archipelschool de Lichtboei
Dit SchoolVenster hoort bij Vensters PO, een initiatief van de PO-raad.

Het biedt u inzicht in de resultaten van Basisschool De Lichtboei. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.Koudorpstraat 18, 
4361 BT Westkapelle 

telefoon: 0118-571391
fax: 0118-570044 


lichtboei@archipelscholen.nl

www.lichtboei-westkapelle.nlDirecteur: John Gutteling