Scholen‎ > ‎gemeente-middelburg‎ > ‎

Archipelschool de Leeuwenburch
Dit SchoolVenster hoort bij Vensters PO, een initiatief van de PO-raad.

Het biedt u inzicht in de resultaten van Basisschool De Leeuwenburch. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.


 
                                                 
Postbus 7121, 
4330 GC Middelburg
telefoon:0118-611633                   
fax: 0118-615010

leeuwenburch@archipelscholen.nl
www.deleeuwenburch.nl


Directeur: Marcel van As